MENY

The Sea and the School

Europeiske lærere og studenter kommer til Stavanger for å boltre seg i faget marinbiologi i to uker, når Universitetet i Stavanger er vertskap for Comenius-prosjektet ”The Sea and the School”, som foregår i dagene mellom 28. april og 7. mai.

Livet i fjæra. Dyr i sjøen. Fiske og garnsetting. Miljø og forurensning. Dette er bare noen av temaene som 32 lærere og studenter fra Portugal, Spania, Belgia, Litauen, Sverige og Stavanger skal holde på med i dagene mellom 28. april og 7. mai. Europeerne skal være med på en konferanse om faget marinbiologi. Målet er å utveksle erfaringer og etablere et større internasjonalt faglig samarbeid.

Det er Universitetet i Valencia som gjennom EU har fått innvilget støtte til Comenius-prosjektet ”The Sea and the School” i tre år. Comenius er et program innen EU for livslang læring og skal utvikle elevers og læreres kjennskap til og forståelse for kultur og språklig mangfold i Europa.

Etter at Valencia har arrangert konferansen i to år, har de gitt stafettpinnen videre til Universitetet i Stavanger: Nærmere bestemt til universitetslektor Inge Christ ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk. Han er faglig koordinator for konferansen.

Godbiter fra Stavangerområdet
På programmet står blant annet historisk omvisning på Ullandhaug, fisketur med Lundsvågen naturskole, besøk på Stavanger Maritime Museum og Norsk Oljemuseum, samt ekskursjoner til områder som Kvitsøy, Engøyholmen, strendene på Jæren og Lysefjorden. Europeerne vil også få seile historiske båter med råsegl.

– Vi skal servere våre europeiske gjester lokale godbiter, hva angår ekskursjoner og spennende utflukter. Lærerne skal ha faglige innlegg om marinbiologi i skolen, og studentene skal presentere sine nasjonale læreplaner. Studentene skal også jobbe med fokus på forurensning og hva de ulike land gjør for å ivareta kyststrandsonen, forteller Christ som tror arrangementet vil imponere europeerne.

Økt internasjonalisering
– Prosjektet ”The Sea and the School” er først og fremst et prosjekt der de forskjellige landene møtes for å diskutere hvordan vi bruker marinbiologi-faget i skolen og pedagogikken rundt faget, sier Inge Christ, som har med seg to av sine egne studenter i årsfordypning i marinbologi.

Christ har merket seg økt internasjonalisering som en følge av økt kontakt mellom utdanningsinstitusjonene i Europa.
– Dette er en internasjonal aktivitet vi vil se mer av i framtiden, sier Christ. Han har planlagt arrangementet sammen med førstelektor Monika Röthle, som er internasjonal koordinator og som har det administrative ansvaret ved UiS.