MENY

Thor Erik Nøkland disputerer

17. desember disputerer Thor Erik Nøkland med avhandlingen ”Contributions to treatment of uncertainty and importance ranking in risk informed decision-making”.

Doktorgradsarbeidet kan bidra til å øke kvaliteten på risikoanalyser og dermed bedre grunnlaget for beslutninger i situasjoner forbundet med risiko og usikkerhet. Avhandlingen består av fem artikler fordelt på to temaområder relatert til håndtering av usikkerhet i risikoanalyse og -styring. Artiklene innenfor det første temaområdet tar opp ulike praksiser for håndtering av usikkerhet i risikoanalyser og risikostyring. Den første artikkelen presenterer en struktur for å klargjøre konseptet usikkerhet på tvers av ulike perspektiv på risiko.


Framheving av usikkerhetsfaktorer

I de to neste artiklene beskriver Thor Erik Nøkland hvordan en kan framheve usikkerhetsfaktorer som dagens risikoanalyser ikke klarer å få fram, på en god måte. Han knytter den foreslåtte tilnærmingen til et konkret eksempel, aldring av turbin, og sammenligner tilnærmingen med alternative framgangsmåter. Temaområde nummer to er bruk av kvantitative mål for å rangere usikkerhet og viktighet av komponenter. De to siste artiklene presenterer et forslag til et nytt usikkerhetsmål, samt en veiledning til valg av slike mål i ulike beslutningssituasjoner.


Tilknyttet Ramona-prosjektet

Arbeidet har vært knyttet til forskningsprosjektet ”Regularitets- og usikkerhetsanalyse og -styring for det norske offshore gasstransportnettverket” (Ramona-prosjektet), som er finansiert av Forskningsrådet, Statoil og Gassco. Veileder for doktorgradsprosjektet har vært professor Terje Aven. Nøkland er tilknyttet Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. Fra før av har han en mastergrad i samfunnssikkherhet fra UiS. I 2001 fullførte han sin utdanning som høgskoleingeniør innenfor kjemiteknikk ved Høgskolen i Telemark. Nøkland kommer fra Stathelle i Telemark. I dag arbeider han som konsulent i selskapet Proactima AS.

 
Disputas
Disputasen finner sted kl. 12.15 i auditorium E-164 i Kjølv Egelands hus på UiS. Prøveforelesningen starter kl. 10.00. Emne for prøveforelesningen er “Resilience engineering. Basic concepts and applications, with special focus on the link to risk and uncertainty assessments”.