MENY

Thuen ny instituttleder

Elin M Thuen blir ny instituttleder ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk ved Det humanistiske fakultet. Thuen er ansatt i åremålsstilling for en periode på fire år fra 1.1.2011.

Thuen er Dr Philos fra Universitetet i Bergen (2007). Fra 1977-1988 arbeidet hun som adjunkt/spesialpedagog ved ulike grunnskoler og spesialskoler i Bergen, Molde, Stavanger og Sola kommune. Fra 1988-1993 var hun leder for avdeling for tilpasset opplæring og undervisningsinspektør ved Grannes skole i Sola kommune. I perioden 1993-1997 var hun spesialpedagog i Sola kommunes voksenopplæring.

I 1997 ble Elin M Thuen ansatt som høgskolelærer i pedagogikk/spesialpedagogikk ved Senter for atferdsforskning. I 1998 fikk hun opprykk til høgskolelektor og på bakgrunn av avlagt doktorgrad ble hun i 2006 gitt kvalifikasjonsopprykk til førsteamanuensis. Fra 2008 har hun vært prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet i 70 prosent stilling med øvrig del av stilling ved Senter for atferdsforskning. I flere år ivaretok Thuen funksjonen som likestillingsrepresentant i ansettelsessaker ved universitetet.