MENY

Ti millioner ekstra i KrF-budsjett

Kristelig Folkeparti har lagt inn ti millioner kroner ekstra til forskning ved UiS i sitt alternative statsbudsjett.

De vil også bruke én million kroner på psykisk helse ved Universitetet i Stavanger.

Når det gjelder tiltak for sektoren som helhet, foreslår KrF å øke forskningsfondet med 25 milliarder kroner.

– Budsjettet for høyere utdanning har dessverre under denne regjeringen vært preget av regjeringens hvileskjær. Den humane kapital er vår viktigste ressurs. Samfunnsutvikling og næringsutvikling er helt avhengige av høy aktivitet innen akademia. Derfor vil vi øke forskningsfondet med 25 milliarder kroner, sier Kristelig Folkeparti i en pressemelding.

Studentvelferd
Partiet har også lagt inn ti millioner kroner til studentbarnehager, fem millioner i støtte til ”Freshman-året” på universiteter i USA og 600 000 i støtte til 1. års høyere utdanning i ikke-vestlige land som Kina, Russland, Japan og Brasil.

– Gjennom studentvelferdstiltak, som studentbarnehager og psykisk helsetilbud, vil vi tilrettelegge for bedre vilkår for studenter, heter det i pressemeldingen.