MENY

Ti nye stipendiater til UiS

Enighet mellom regjeringen og samarbeidspartiene i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett sikret Universitetet i Stavanger ti nye stipendiater.

Iselin Nybø Venstre og Iselin Nybø har sikret UiS ti nye stipendiater.

Regjeringen gikk i utgangspunktet ikke inn for noen nye tildelinger til UiS i revidert nasjonalbudsjett, men Venstre ville det annerledes og har i forhandlingene om budsjettet fått gjennomslag for de nye stipendiatstillingene.

Stipendiatene er permanente og har en helårsvirkning på vel 12 millioner kroner. Fem skal forske på desentralisert fornybar energi og smart teknologi, og fem på pasientsikkerhet.

Stortingsrepresentant fra Venstre og Rogaland, Iselin Nybø, er svært glad for at UiS prioriteres. 

– Ti stipendiater er en solid styrking av viktige forskningsmiljøer i vår region, sier Nybø som også er nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 

Kraftsenter i regionen

Hun understreker i en pressemelding at UiS er, og må være, et kraftsenter for kunnskap og kompetanse som betyr spesielt mye i omstillingstider. Laboratoriene og lesesalene på Ullandhaug er utgangspunktet for de nye jobbene og næringene vi skal leve av i morgen.

Har jobbet aktivt for UiS

Nybø har vært en aktiv forkjemper for universitetet og stipendiater i alle sine fire år på Stortinget:

– Vi har plusset på med stipendiater, og/eller studieplasser og studentboliger i alle budsjetter. UiS har nå 177 stipendiater, mot 74 for fire år siden. Det er mer enn en dobling, og har selvfølgelig mye å si for forskningskapasiteten og – kvaliteten.

Kommer på strategisk viktige områder

Rektor Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger er svært glad for tildelingen. 

 Stipendiatstillingene kommer på fagområder som er strategisk viktige for Universitetet i Stavanger og gir oss god drahjelp til ytterligere styrking av disse områdene, sier hun.

– Når finansieringssystemet ikke jevner ut forskjeller mellom nye og gamle universiteter er dette ekstra viktig, legger hun til.

 For avhengige av én bransje

Nybø understreker at det har vært ekstra viktig å legge til rette for mer forskning og utvikling i Rogaland, siden fylket har vært hardest rammet av oljeprisnedgangen.

– Vi har livnært oss på én bransje lenge, og alle blir berørt når det plutselig går dårlig. Fremover må vi være lure og ha flere tanker i hodet samtidig. Vi blir sårbare hvis vi bare skal satse på én næring. Nå er det viktig at vi beholder kompetansen som allerede finnes i regionen, samtidig som vi utvikler den og satser nytt. Rogaland skal fortsatt være attraktivt for internasjonalt næringsliv, sier hun.

Budsjettenigheten mellom regjeringen og støttepartiene innebærer også 250 flere studieplasser for IKT.

Tekst: Elin Nyberg