MENY

Tid for symboler

Forfatter og forsker Janne Stigen Drangsholt ved UiS forteller om julens symboler i Sølvberget galleri torsdag 24. november kl. 19.00.

Hun vil fortelle om symboler knyttet til høytiden som nærmer seg. Julefortellinger og ritualer er fulle av gammel symbolikk, både fra kristen og førkristen tid. I julen dukker både familie, forvandling, gjenfødelse og gaver dukker opp som kjernesymboler.

- Jula er full av historier og symboler som henger sammen og går igjen, forteller Stigen Drangsholt til forskning.no.

Hun har forsket på mytiske mønstre i fortellinger, og julefeiringen er stappfull av symbolikk - som familie, gjenfødelse, forvandling, gaver og lys.

Programområdet for kjønnsforskning, UiS og Litteraturhuset i Stavanger samarbeider i høst om en seminarrekke kalt kult.tema.