MENY

TietoEnator støtter undervisning i datateknikk

TietoEnator gir kr. 300.000,- i støtte til undervisning i et emne på bachelor- og masterstudiet i datateknikk på Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) på Universitetet i Stavanger.

Støtten går til det valgfrie emnet ”Interaksjonsdesign” på 5 studiepoeng eller ”Usability” på engelsk og har en tidshorisont på tre år.

- Det er et spennende og godt faglig miljø på IDE, og av 150 ansatte i TietoEnator Stavanger er hele 50 rekruttert fra UiS med bakgrunn i bachelor- og master/siving.studier, sier Jarl Haugland.

- Dette er et emne som er viktig for oss når det gjelder produktutvikling, sier Jarl Haugland som er leder for produktutvikling i TietoEnator. Vi fikk en henvendelse fra IDE om økonomisk støtte slik at det fortsatt kunne undervises i det aktuelle emnet. TietoEnator har allerede en tett kopling til UiS, og kom frem til at det var en god ide å gi støtte til miljøet i et langsiktig perspektiv.

- Emnet "Interaksjonsdesign” går ut på å lære teknikkene for å lage kvalitetsmessig gode brukergrensesnitt, sier fagansvarlig for emnet, førsteamanuensis Tom Ryen. Med brukergrensesnitt menes nettsider, simulatorer, operatørgrensesnitt/skjermer for overvåking og styring, osv. Det vil si grensesnittet mellom datamaskin og menneske.

- Uten denne støtten fra TietoEnator stod vi i fare for å legge ned undervisningen i emnet, sier instituttleder Sven Ole Aase. Derfor setter vi bokstavelig talt stor pris på støtten.

Terje Lauvvik fra MTO-lab foreleser i emnet ”Interaksjonsdesign”  mens UiS har ansvar for det faglige innholdet i emnet.