MENY

Til topps i Startup World Cup

UiS-studentene i Tidewave gikk helt til topps med det beste gründerprosjektet innen helseteknologi i en verdensomspennende studentkonkurranse.

Nina Fagerheim Åmodt (t.v.) og Elen Haugs Langvik (t.h.) i Tidewave mottok prisen. Prisutdeleren er Stephan Christgau fra Novo Seeds. Nina Fagerheim Åmodt (t.v.) og Elen Haugs Langvik (t.h.) i Tidewave mottok prisen av Stephan Christgau fra Novo Seeds.

Studentene har utviklet en madrass til helsesektoren for automatisk og regelmessig bevegelse av brukere med redusert mobilitet. Ideen har også tidligere fått oppmerksomhet, da Tidewave mottok én million kroner fra Forskningsrådet for å utvikle ideen videre.

Hjelper både pasient og helsepersonell

Juryens begrunnelse var blant annet at Tidewave tilfører nye funksjoner til et umettet og økende marked, og at det er et produkt som hjelper både pasient og helsepersonell. Juryen la også vekt på at madrassen har en konkurransedyktig pris som vil gjøre den tilgjengelig på et stort marked. Produktet er dessuten lett å forstå og teamet er spennende. 

Åpner dører internasjonalt

– Denne prisen viser at andre har like stor tro på vårt produkt som vi har. Det motiverer oss til å stå på videre i et marked som det er vanskelig å komme inn på, sier Elen Haugs Langvik i Tidewave.

Hun håper prisen vil være med på å styrke selskapets troverdighet, som vil være et viktig verktøy på veien videre.

– I tillegg har prisen allerede fungert som en døråpner til et internasjonalt marked. Flere aktører har vist interesse og ønsker å se på muligheten for å samarbeide på tvers av landegrensene, sier Langvik.

Konkurransen University Startup World Cup ble arrangert tidligere i september i København. Det ble konkurrert innen ulike kategorier, hvor Tidewave gikk til topps i kategorien helseteknologi. I denne kategorien deltok i overkant av 20 gründerbedrifter fra hele verden.

Tekst: Benedicte Pentz