MENY

Tilbud om studieplass til 2820 søkere

Det var 4612 primærsøkere til studieplass ved Universitetet i Stavanger (UiS) i år gjennom Samordna opptak (SO). Av disse har 2820 fått tilbud om studieplass.

Det er gitt tilbud om studieplass til 58 søkere med realkompetanse.

- Vi må også i år si oss godt fornøyd med søkertallene og opptaket. Av 57 studier på UiS gjennom Samordna opptak er det kun 10 som er lagt ut på Restetorget. Så å si alle studiene er fylt opp med godt kvalifiserte søkere, sier rektor Ivar Langen.

Journaliststudiet er igjen det studiet som er vanskeligst å komme inn på med en nedre poenggrense på 58.2. Vi merker oss i år en merkbar økning i poenggrensen til de økonomisk-administrative studiene. Søkningen til de andre studiene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet holder seg stabilt og høyt.

De teknisk-naturvitenskapelige studiene har stabilisert seg i år med fortsatt høye poengsummer for å komme inn på de fleste studieretningene.

- Det er gledelig med den gode søkningen til de teknisk-naturvitenskapelige utdanningene, fortsetter Langen.

For flere av studiene trengs det gode karakterer for å komme inn. Alle plassene på de treårige ingeniør- og de femårige sivilingeniørutdanningene er fylt opp. Ingen grunnstudier ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet blir foreløpig lagt ut på Restetorget.

Ved Det humanistiske fakultetet er det vanskeligst å komme inn på kunst- og håndverk, drama og idrett. Førskolelærerstudiet holder stand med poenggrensen på tross av at antall studieplasser er økt, i og med eget lokalt opptak til førskolelærerutdanning på deltid over fire år. Allmennlærerstudiet har en liten nedgang, men ligger likevel godt over poenggrensen fra to år tilbake. Ellers fortsetter den nasjonale trenden med nedgang i søkningen til språkfagene og humanistiske fag generelt. Unntaket er for engelsk og fransk årsstudium som er fylt opp og ikke vil bli lagt ut på Restetorget.

På Restetorget legger UiS ut følgende studier: Bachelorstudier i Nordisk, Tysk, Fransk, Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, Kunst- og kulturvitenskap, Hotelledelse og Restaurantledelse og Årsstudier i Nordisk, Tysk og Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap. Ta kontakt med Opptakskontoret, tlf. 51 83 10 52 eller les mer om restplasser på eller www.samordnaopptak.no.

På de fleste andre studiene er det bare mindre variasjoner i år sammenlignet med fjoråret.

Studenter som får tilbud om studieplass må svare innen 26. juli. Hvis ikke faller plassen bort. Studentene kan svare på Internett direkte til Samordna opptak om de tar i mot plassene. Hver student har fått tildelt eget passord og brukernavn.

Det første suppleringsopptaket blir foretatt i regi av Samordna opptak ca, 1. august. Etter den tid skjer det fortløpende opptak. Sjekk også Samordna opptak på www.samordnaopptak.no


Vanskeligst å komme inn (poenggrense ordinær kvote):
1. Journalist, bachelor (58,2)
2. Kunst og håndverk, årsstudium (56,8)
3. Fjernsyns- og multimedieproduksjon, bachelor (56,6)
4. Petroleumsteknologi, bachelor i ingeniørfag (55,2)
5. Industriell økonomi, master i teknologi/sivilingeniør (54,4)
6. Petroleumsteknologi, master i teknologi/sivilingeniør (54,0)
7. Offshoreteknologi – offshore systemer, master i teknologi/sivilingeniør (53,6)
8. Drama, årsstudium (53,2)
9. Økonomi og administrasjon, bachelor (53,1)
10. Offshoreteknologi – industriell teknologi og driftsledelse, master i teknologi/sivilingeniør (52,5)

De ti mest søkte studiene (antall primærsøkere)
1. Sykepleie (449)
2. Økonomi og administrasjon (402)
3. Barnevern (276)
4. Samfunnsfag med personalledelse (229)
5. Allmennlærer (224)
6 Petroleumsteknologi (210)
7 Sosialt arbeid (208)
8. Reiselivsledelse (201)
8. Førskolelærer (201)
10. Fjernsyns- og mulitmedieproduksjon (133)

Her finner du poenggrensene for opptak til alle grunnstudiene ved Universitetet i Stavanger.
(pdf - 38 kb).