MENY

Tilbud om studieplass til 3034 søkere

Det var 4302 primærsøkere til studieplass ved Universitetet i Stavanger (UiS) i år gjennom Samordna opptak (SO). Av disse har 3034 fått tilbud om studieplass.

Det er gitt tilbud til 30 søkere med realkompetanse.

Av 53 studier gjennom Samordna opptak er det nå kun 7 studier som ligger ute på Restetorget. Det betyr at de aller fleste studiene er fylt opp med godt kvalifiserte søkere.

Interessen for teknisk-naturvitenskapelige fag fortsetter, og det er gledelig å registrere at meget godt kvalifiserte søkere ønsker å  ta femårige masterutdanninger.
Masterprogrammene i bl.a byutvikling og urban design, petroleumsteknologi og industriell økonomi hadde en økning i søknader i forhold til i fjor på henholdvis 18, 41 og 38 prosent. Sistnevnte er i år det vanskeligste studiet å komme inn på med en nedre poenggrense på 58,8.*

Journalistutdanningen og fjernsyns- og multimedieutdanning er igjen noen av de mest populære studiene ved UiS. Her kreves svært gode karakterer for å få tilbud om studieplass.

I fjor så vi en økning i søknader til økonomiske fag ved UiS og denne trenden fortsetter. Søkingen til bachelor i økonomi og administrasjon, økonomi og informatikk og regnskap og revisjon går alle opp.

Ved det humanistiske fakultet er det årsstudiene i kroppsøving/idrett, kunst og håndverk og drama som er  vanskeligst å komme inn på.
Bachelor i engelsk språk og litteratur går frem 34 prosent med hensyn til antall søkere. Med tanke på den lave rekrutteringen til språkfag de siste årene nasjonalt sett er dette oppløftende tall.

Det er hyggelig å registrere at de nye studiene som dette året blir tilbudt ved UiS, bachelor i petroleumsgeologi og årsstudium i spansk, har hatt veldig god søking og begge studiene er fylt opp med kvalifiserte søkere.

Av nasjonale trender som Universitetet i Stavanger merker, er det en nedgang i søknader til studier som sykepleie, allmennlærerutdanning, barnevern og sosialt arbeid, men opptakstallene viser allikevel at studiene er fylt opp av kvalifiserte søkere.

På Restetorget har UiS lagt ut studier innen KRL, matematikk, hotell- og reiselivsledelse og lektorutdanning innen realfag. Ta kontakt med Opptakskontoret, tlf. 51 83 10 52 eller les mer om eller www.samordnaopptak.no.

Studenter som får tilbud om studieplass må svare innen 26. juli. Hvis ikke faller plassen bort. Studentene må registrere svar på nettsøknaden om de tar i mot plassen eller om de eventuelt ønsker å stå på venteliste. Hver student har fått tildelt eget passord og brukernavn.

Det første suppleringsopptaket blir foretatt i regi av Samordna opptak i slutten av juli. Etter dette skjer det fortløpende opptak. Sjekk også Samordna opptak på www.samordnaopptak.no.

* Den med lavest poengsum som fikk tilbud om studieplass, hadde denne poengsummen.

Vanskeligst å komme inn på (poenggrenser ordinær kvote):
1. Industriell økonomi, master i teknologi/siv.ing. (58,8)
2. Journalist, bachelor (57,2)
3. Petroleumsteknologi, master i teknologi/siv.ing. (56,3)
4. Fjernsyns- og multimedieproduksjon, bachelor (55,5)
5. Petroleumsteknologi, bachelor (53,3)
6. Kroppsøving/idrett, årsstudium (52,1)
7. Offshore teknologi – Industriell tekn. og driftsledelse, master i teknologi/siv.ing. (51,1)
8. Økonomi og administrasjon, bachelor (50,9)
9. Kunst og håndverk, årsstudium (50,8)
10. Offshore teknologi – Offshore systemer, master i teknologi/siv.ing. (50,2)

De ti mest søkte studiene (antall primærsøkere)
1. Økonomi og administrasjon, bachelor (418)
2. Sykepleierutdanning (390)
3. Samfunnsfag med personalledelse, bachelor (223)
4. Sosialt arbeid, bachelor (206)
5. Allmennlærerutdanning (205)
6. Førskolelærerutdanning (194)
7. Barnevern, bachelor (185)
8. Reiselivsledelse, bachelor (166)
9. Journalistutdanning, bachelor (139)
10. Regnskap og revisjon, bachelor (125)

Her finner du poenggrensene for opptak til alle grunnstudiene ved Universitetet i Stavanger (pdf, 37 kb).