MENY

Tilbyr mastergrad i jus via UiS

I august starter Universitetet i Bergen opp et nytt toårig masterstudium i rettsvitenskap der fem av plassene er øremerket bachelorkandidater fra UiS.

Det nye masterprogrammet ved Universitetet i Bergen er for studenter med bachelor fra Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Høgskolen i Lillehammer. Fristen for å søke er 1. juli.

 Det er veldig bra og praktisk for studentene at de kan søke seg videre herfra til et toårig løp. Dette har vært et mål i flere år, sier Benn Folkvord, professor ved Handelshøgskolen, UiS.


To ordninger
I dag er ordningen slik at en bachelor fra UiS, UiA og HiL gir fritak for de tre første årene på femårig integrert masterprogram i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Denne ordningen skal fortsatt gjelde, og muligheten til å søke på toårig master kommer i tillegg.


Øremerkede plasser
UiS får øremerket fem plasser, UiA sju og HiL atten. Antall øremerkede plasser er beregnet ut fra antall bachelorkandidater de tre utdanningsinstitusjonene har. Søkerne må ha snittkarakter C eller bedre for å komme i betraktning.

Ordningen er et resultat av et tett samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, rektorene og ansatte på rettsvitenskapsutdanningene ved de fire institusjonene.
 

Les mer om toårig master i rettsvitenskap ved UiB og hvordan du søker.

Hender, penal og Norges lover

De første kandidatene med bachelor i rettsvitenskap fra UiS fullførte studiet denne måneden.