MENY

Tildelingsbrev for UiS

Her kan du lese hele tildelingsbrevet for 2016 fra Kunnskapsdepartementet.

Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument, og utarbeides på bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016. 

Arne Rettedals hus, UiS