MENY

Tilfredse UiS-studenter

Resultatene i årets Studentundersøkelse ved Universitetet i Stavanger er gode. Åtte av ti UiS-studenter vil anbefale universitetet til andre. Den generelle tilfredsheten med UiS blant studentene er på 75 av 100 mulige poeng, og positive begreper dominerer når studentene skal beskrives institusjonen.

- Årets studentundersøkelse er hyggelig lesing. Jevnt over blir resultatene litt bedre år for år. Det tilsier at det jobbes bra med å forbedre service og rutiner overfor studentene, og det skal vi fortsette med å gjøre, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes ved UiS.
Formålet med den årlige Studentundersøkelsen ved UiS er blant annet å avdekke hvordan studentene har fått kjennskap til UiS, hva som påvirket deres valg av UiS som studiested og hva de mener om informasjon og rutiner i forbindelse med oppstarten av studieåret. Både nye og eksisterende studenter deltar i undersøkelsen.

Positiv omtale
Her er flere resultater fra undersøkelsen:
• UiS assosieres tettest med verdiene mangfold, relevans, kvalitet og engasjement.
• Når studentene beskriver UiS, dominerer de positive begrepene. Det er i år fem positive begrep for hvert negative. Dette er en økning fra 4,6 i fjor og tre i 2006.
• De ansattes serviceinnstilling får 75 poeng av 100 mulige. Deres evne til å hjelpe studentene får 74 poeng. Dette er gode resultater, og bedre enn i 2007.
• Hele 90 prosent av studentene hadde UiS som sitt eneste valg eller sitt førstevalg som studiested.

Bruker nettsidene
Undersøkelsen viser også at studietilbudet betyr desidert mest når studentene velger UiS som lærested. Dernest følger ”å studere i Stavanger”, UiS’ omdømme og universitetsstatusen. Av disse faktorene har betydningen av universitetsstatusen steget mest de siste tre årene.
I undersøkelsen kommer det også fram hvilke informasjonskanaler som brukes når studenter velger UiS som lærested. På toppen av listen står universitetets internettsider, studietilbudskatalogen og samtale med venner og kjente. Foreldre, familie og venner oppgis å ha størst innflytelse på studentenes valg av studiested.

Få fraråder
UiS-studentene er også meget tilfredse med å bli ringt opp av UiS når de får tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak. Dette prosjektet scorer 87 av 100 poeng.
Det er kun fire prosent av studentene som vil fraråde andre å søke UiS.

Last ned rapporten her: Studentundersøkelsen 2008 (965 kb)