MENY

Tilsetting av dekan og instituttledere

Styret har i dag tilsatt Marit Boyesen i ny åremålsperiode som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fra 1. januar 2008 til og med 31. desember 2011.

Følgende er tilsatt som instituttledere for samme åremålsperiode:

Det humanistiske fakultet
Jens T. Larsen ved Institutt for musikk og dans
Elaine Munthe ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk
Elisabeth Ianke Mørkeseth ved Institutt for førskolelærerutdanning

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Kari Vevatne ved Institutt for helsefag
Eilef Meland ved Institutt for sosialfag
Gunnar Siqveland ved Institutt for medie, kultur- og samfunnsfag
Bjarte Ravndal ved NHS-Institutt for økonomi- og ledelsesfag (tilsatt for perioden 01.08.2007 t.o.m. 31.07.2011)

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Hans Jacob Fevang ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
Sven Ole Aase ved Institutt for data- og elektroteknikk
Ole Andreas Songe-Møller ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi
Svein M Skjæveland ved Institutt for petroleumsteknologi