MENY

Tirsdagsforedrag om kvinnene i fornaldersagaene

Fornaldersagaenes kvinner er tema på kvinnedagen når tirsdagsforedraget på Arkeologisk museum begynner.


Fornaldersagaene handler om tiden før Island ble oppdaget og bebygd, men ble nedskrevet i perioden mellom 1250 og 1350 f. Kr. De har vært omstridt og er gjerne kalt ”lygesagaene” på grunn av innholdet. I foredraget blir forholdet mellom kristendommen og den førkristne religionen belyst med særlig vekt på kvinnenes situasjon.

Sagaforsker

Gunnhild Røthe er religionshistoriker med vikingtiden og nordisk middelalder som sitt spesialområde. Hun har i tiden som doktorgradsstipendiat vært knyttet til Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder ved Universitetet i Oslo. Røthe underviser i norrøn religion samme sted.

Tittel på doktoravhandlingen hennes:  "Helt, konge og helgen. Den hagiografiske tradisjon om Olav den hellige i Den legendariske saga, Heimskringla og Flateyjarbók."

 

Foredraget har fri entrè og begynner tirsdag den 8 mars kl. 18:30 på Arkeologisk museum.