MENY

Tirsdagsforedrag om undersøkelsene på Myklebust

Fra april til langt utpå sommeren i fjor ble det foretatt omfattende arkeologiske undersøkelser på Myklebust i Sola kommune. I kveld forteller arkeolog Barbro Dahl om hvilke funn som ble gjordt.

Tirsdagsforedraget denne uken vil handle om de interessante undersøkelsene som ble gjordt under fjorårets feltsesong i Sola kommune, nærmere bestemt på Myklebust.

Utgravningen ble gjordt i forbindelse med den storstilte boligutbyggingen på gården Myklebust, en utbygging som stod i fare for å komme i konflikt med ei rekke forhistoriske kulturminner. Denne utbyggingen er allerede begynt på Jåsund som ligger like ved.
I forbindelse med planarbeidet foretok Rogaland fylkeskommune maskinell søkesjakting hvor det ble påvist over 300 spor etter bosetting i dyrket mark, og i påvente av selve undersøkelsen uttalte Dahl sine forventninger;

– Selv om området har vært gjenstand for dyrking i lang tid vil det ved fjerning av matjordlaget være mulig å avdekke bevarte spor etter forhistoriske bygninger og graver. Vi forventer at det markante høydedraget med vidstrakt utsikt har vært et populært tilholdssted for mennesker gjennom store deler av forhistorien, sier prosjektansvarlig Barbro Dahl.

I kveld forteller hun om funnene som ble gjordt av bosetningsspor og gjenstander fra steinalder, bronsealder og jernalder. Og særlig vil de mange hustuftene fra romertid og folkevandringstid bli trukket fram.
 

Kveldens tirsdagsforedrag holdes på Arkeologisk Museum. Det er gratis og begynner klokken 18:30.