MENY

To nye professor II ved UiS

Roger Säljö og Juergen Soll er ansatt i hver sin professor II-stilling.

Säljö ansettes som professor II i "literacy studies" ved Det humanistiske fakultet. Stillingen er tilknyttet den nyopprettede forskerskolen ved fakultetet.

Säljö er professor ved Göteborgs Universitet, i ”IPD-enheten för lärenda och undervisning”. Säljös spesialfelt er læring, interaksjon og utvikling i et sosiokulturelt perspektiv, og han har publisert mye stoff gjennom årene. Han har vært ansvarlig for det svenske forskningsprogrammet LearnIT som også inkluderer en forskerskole. Roger Säljö er også direktør ved et svensk senter for forskning (LinCS). Han har vært president i den internasjonale organisasjonen European Association for Research in Learning and Instruction, i tillegg har han vært redaktør for organisasjonens tidsskrift. Han startet i jobben 1. januar 2008.

Bedre CORE
Juergen Soll er tilsatt som professor II i biologisk kjemi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap. Soll skal bidra til å styrke arbeidet med CORE, som er et senter for organell forskning ved UiS. Soll er professor ved Ludwig Maximilans Universitet i München, og han er internasjonalt anerkjent innenfor organell forskning. Han starter i jobben den 1. april 2008.