MENY

To priser til Terje I. Våland

Professor Terje I.Våland, Institutt for økonomi og ledelse ( IØL), UiS, er tildelt Emerald Literati Network 2009 Award for Excellence for to artikler som ble publisert i 2008.

Emerald er et engelsk forlag for vitenskapelig publisering.  Den ene prisen er gitt for forskningsmessig kvalitet og den andre for praktisk anvendbarhet.

De prisbelønte artiklene er:

1: Corporate social responsibility: Investigating theory and research in the marketing context. Artikkelen ble publisert sammen med Morten Heide og Kjell Grønhaug.

2. Corporate social responsibility: Lessons from the oil industry. Den ble publisert sammen med Morten Heide.

Markedsføring og samfunnsansvar

- Artikkel 1 er en litteraturstudie om forholdet mellom markedsføring og samfunnsansvar, sier Terje I.Våland. I dag innebærer markedsorientering en utvidelse av kundebegrepet til å se kunden som en samfunnsaktør. Vi har foretatt en kritisk analyse av begrepet Corporate Social Responsibility (CSR) ut fra 54 artikler fra de 12 viktigste forskningstidsskriftene innen marketing. Et dårlig omdømme er eksempelvis et dårlig utgangspunkt når en vare eller tjeneste skal markedsføres.

- CSR er et relativt nytt forskningsområde, og det er et område som vil være basis for flere prosjekter på IØL, sier Terje I.Våland.

Statoil og Horton

Utgangspunktet for artikkel 2 er den såkalte Horton-saken som rammet Statoil i 2005. Tema var bestikkelse og korrupsjon, og Statoil vedtok en bot i 2006 etter granskning av amerikanske påtalemyndigheter.

- Dette var en hendelse som vi kan karakterisere som en omdømmebombe, sier Terje I.Våland. Men det er en sak som Statoil kom godt ut av fordi selskapet hadde et god ”omdømmereserve”, eller ”CSR fundament” som vi har kalt det.

- Men når en omdømmebombe slår ned, er det viktig å se hvilke aktører som er involvert på alle samfunnsplan, og det er også viktig at et selskap har ressurser å sette inn når hendelsen inntreffer. Skal et selskap lykkes må varslingssystemer og prosedyrer fungere. Det er ikke bra i utgangspunktet å nekte for at hendelsen har skjedd. Oppsummert er det avgjørende at det blir et samspill mellom aktører, ressurser og aktiviteter som settes ut i livet, sier Terje I.Våland, som understreker at Statoil kom godt ut av hendelsen og at saken fikk begrenset negativ effekt for selskapets omdømme.

Verdsatt

 - Dette er pristildelinger som gjør at det er lettere å komme inn på spennende forskningsarenaer. Det har vist seg i praksis og ført til et samarbeid med det anerkjente Stellenbosch universitetet i Cape Town. På det personlige plan er det klart at det er kjekt å publisere artikler som bokstavelig talt blir verdsatt av andre.

Doktorgradsprosjekt

Terje I.Våland er nå hovedveileder for et doktorgradsprosjekt ved universitetet i Cape Town med tema etikk i forsyningskjeden med vekt på olje og gass/gruveindustri/multinasjonale selskaper. Prosjektet er sponset av Shell og en industriell forskningsstiftelse over en 3 års periode.

 Tekst: Egil Rugland