MENY

Tok bølgen for CenSe

Et fullsatt auditorium tok bølgen da Senter for bærekraftig energi (CenSe) ble lansert på Universitetet i Stavanger i dag. Direktøren i Forskningsrådet sier han er sikker på at satsingen vil gi resultater.

Gratulantene sto i kø da både forskere, næringsliv og politikere var samlet på lanseringskonferanse i formiddag. Den mest begeistrede av alle var fylkesordføreren i Rogaland, Tom Tvedt.
– Noen ganger tenker jeg: ”Gud så sure vi er.” Jeg ser dette senteret som en mulighet for å skape begeistring, sa Tvedt – før han ba hele salen reise seg og ta bølgen.

Virtuelt senter
Barnet har mange navn: Senter for bærekraftig energi, Centre for Sustainable Energy og forkortelsen CenSe. Dette skal bli et virtuelt senter med forskere fra fire institusjoner i Rogaland og Agder. Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder er de akademiske partnerne, i tillegg kommer forskningsinstituttene IRIS og Teknova. Sammen med industrien skal de forske fram bærekraftige energiløsninger for fremtiden.
Lanseringskonferansen bød på innlegg fra både forskningssektoren, næringslivsaktører, politiker, myndighetene og Bellona. Pressen var representert med to avisredaktører i debattpanelet.

Stor opptrapping
Forskningsrådets direktør, Arvid Hallén, snakket om hvordan myndighetene nå vrir en stadig større andel av forskningspengene over på bærekraftig energi. Mens det legges inn store økninger på budsjettet til programmet for fornybar energi, reduseres bevilgningene til petroleumsforskning.
– Forskningsrådet er ikke tilfreds med at bevilgningene til Petromaks-programmet er redusert. Men vi ser at Renergi nå er blitt den største satsingen. Det vil nok fortsette, sa Hallén.
Direktøren i Forskningsrådet forventer at regjeringen vil komme med en ny, stor opptrapping av forskningsmidler til miljørettet forskning. Også innenfor petroleumsforskningen vil det bli brukt mye penger på bærekraftig energi, tror han. Det kan dreie seg om reduksjon og lagring av CO2, elektrifisering og kombinerte kraftkilder.

Sikker på uttelling
Ifølge Hallén er det viktig å bygge kritisk forskningsmasse gjennom å etablere sterkere konsortier og samarbeide med industrien. Nettopp det er planen for CenSe.
– Det dere gjør nå, er en mobilisering som jeg er helt sikker på vil gi uttelling, sa Arvid Hallén.
Administrerende direktør i Lyse, Eimund Nygård, trakk frem mulighetene som ligger i Sørvest. Blant annet har vår region høy kompetanse på energieffektivisering, landets beste infrastruktur på gass, gode vannkraftanlegg og de beste forholdene for å utnytte vindkraft.
– Vi er ekstremt strategisk plassert i forhold til Kontinentet. Storskala energieksport kan bli en svær industri for oss, sa Nygård.

Kritisk
I debattpanelet satt nestleder i Bellona, Marius Holm. Han var også glad for satsingen på CenSe.
– Opprettelsen av dette senteret er et skritt i riktig retning for å gjøre petroleumsregionen om til en energiregion. Likevel tror jeg ikke denne satsingen i seg selv vil utløse en slik endring. Så lenge Norge fortsetter å være en petroleumsnasjon, er det liten sjanse for at Stavanger skal bli noe annet enn en petroleumshovedstad, sa Holm. Han stilte seg også kritisk til om Stavanger-regionen dypest sett ønsker en slik forandring.

Sterke nettverk
Tom Hetland, sjefredaktør i Stavanger Aftenblad, har også vært kritisk på dette punktet. Han ønsket likevel CenSe lykke til.
– Jeg synes det er flott at Rogaland og Agder tar mål av seg å bli et tyngdepunkt innen fornybar energi, men jeg håper at CenSe også blir et senter for debatt og informasjon, sa Hetland.
Rektor ved Universitetet i Agder, Torunn Lauvdal, mente debatten om oljehovedstaden Stavanger blir for snever.
– Jeg tror vi skal snakke mer om en ”hub” enn en hovedstad. Tanken med senteret er nettopp at vi skal ha sterke nettverk, sa Lauvdal.
Hele konferansen ble filmet og resultatet vil bli lagt ut på nettet så fort som mulig.