MENY

Topp forskere fra USA til UiS

Ni sterke forskere fra USA som har forsket på hvordan arbeidslivet virker inn på familien og barna, deltar på en workshop i regi av Institutt for økonomi og ledelse ved Universitetet i Stavanger 17. og 18. juni. Norske forskere får drøfte norske familieforhold med sine amerikanske kolleger.

Hvordan arbeidslivet virker inn på familien og barna har lenge vært et sentralt forskningstema for samfunnsøkonomene i USA. I de siste årene har også flere norske fagmiljø rettet fokus mot foreldrenes arbeidslivs effekt på barna. Deriblant Institutt for økonomi og ledelse ved UiS med førsteamanuensis Mari Rege i spissen. Hun fikk 10 millioner kroner fra Forskningsrådet i 2007 til et forskningsprosjekt om hvordan arbeidslivet påvirker familien. Nå arrangerer hun en workshop med de fremste forskerne innen området.

Fattigdom og arbeidsløshet
En av stipendiatene Mari Rege er veileder for er Ingeborg Solli. Hun ser fram til å ta imot forskerdelegasjonen fra USA.

– De som kommer er store navn vi kjenner til fra før og som vi har i våre referanselister. Greg J. Duncan fra Northwestern University er en av dem. Han er en akademisk kapasitet på området, og i tillegg er han med på å utforme amerikansk politikk rettet mot småbarn i vanskeligstilte familier, sier Solli.

Flere av forskerne fra USA deltar i workshopen med forskning om fattigdom og arbeidsløshet og hva dette har å si for barnas skoleprestasjoner. Workshopen vil også ta for seg forskning om hvordan mammapermisjonen påvirker kvinners mulighet til å delta i arbeidslivet, og konsekvenser dette har for barna.

Sosial status i arv
– Vi kan gjøre mye for å redusere at sosial og økonomisk status går i arv. Det er et strukturelt problem at barn av foreldre med lav utdanning, heller ikke selv tar utdanning. Og barn av foreldre som går på trygd, har selv stor sannsynlighet for å bli trygdede. I USA er det et enda større problem enn her i Norge, men vi ser de samme tendensene her hos oss. Derfor er det så givende å få de fremste forskerne innen feltet til å være med å drøfte forskning på området, sier Solli.

Greg J. Duncan er for eksempel spesielt opptatt av hvordan barn kan bryte ut av fattigdomssirkler.

Fedrekvotens effekt
Solli skal i sin nylig påbegynte doktorgrad ta utgangspunkt i pappapermisjonen, og se på om innføringen av fedrekvote har hatt en effekt på hvordan fedre prioriterer tiden sin mellom jobb og hjem etter endt permisjonstid. Hypotesen er at fire uker pappapermisjon gir et sterkere bånd mellom far og barn allerede fra et tidlig tidspunkt. Kanskje vil da far prioritere å jobbe mindre overtid når barna blir større?

– Norge er interessant for forskerne fra USA, blant annet fordi vi har et unikt system når det gjelder familiepolitikk. Full barnehagedekning og pappapermisjon er ukjente begrep i de fleste andre land, sier Solli.

Les mer om workshopen her.