MENY

Topp score for sportssenter og barnehage

Brukertilfredsheten med SiS sportssenter er den høyeste som er målt for samskipnader i Norge med tilsvarende tilbud, fremgår det av en fersk brukerundersøkelse TNS Gallup har gjennomført på oppdrag fra Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS). Også SiS barnehage får høyeste score i samskipnads-Norge, og overgår også private og kommunale barnehager i området.

Studentenes tilfredshet med psykolog- og sosionomtjenesten som tilbys gjennom SiS helse ligger på et meget høyt nivå, og har vært stigende siden tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2005. Også helsestasjonsordningen, som har vært et prøveprosjekt fra høsten 2007, ønskes velkommen av studentene.

Studentenes egen bokhandel, SiS bok, har økende og høy tilfredshet, noe studentene begrunner med opplevelsen av service, utvalget i bokhandelen og beliggenheten.

- Det er selvsagt gledelig når vi får bekreftet at studentene er fornøyde med tilbudene vi gir dem, sier direktør i SiS, Ellinor Svela, som legger til at studentene også peker på områder hvor SiS har klare utfordringer.

Rom for forbedringer
En av utfordringene er knyttet til SiS bolig. Hele 25% av de spurte studentene som leier bolig privat svarer at de ville foretrukket å bo i en SiS-bolig om de hadde hatt muligheten til det. Tilfredsheten er høy blant studenter som bor i SiS sine leiligheter, men hybelboerne gir uttrykk for synkende og relativt lav tilfredshet. TNS Gallup mener dette henger sammen med at dagens studenter i større grad enn før forventer eget bad og kjøkken, og manglende orden og renhold på disse fellesrommene oppgis som viktigste faktorer for den lave tilfredsheten.

Det har vært en svak økning i studentenes tilfredshet med informasjon fra SiS siden 2005. Det fremgår av brukerundersøkelsen at SiS har et klart forbedringspotensiale når det gjelder å nå ut med informasjon til i underkant av 9000 studenter som er fordelt på 8 tilslutningsskoler.

Kaffebaren Bokkafeen på UiS skiller seg ut blant SiS sine 8 kafeer med en svært høy score. De kafeene som ikke tilbyr varmmat og har kortere åpningstid, er med på å trekke ned total score for SiS kafé. Studentenes oppfatning av prisnivå og utvalg er de største utfordringene.

Når studentene blir bedt om å vurdere Stavanger som studieby, kommer botilbudet og kollektivtransporten særdeles dårlig ut, og det er synkende tilfredshet med kulturelle og sosiale tilbud.

Fakta om undersøkelsen:
Undersøkelsen er gjennomført for 4. gang av TNS Gallup og kartlegger brukertilfredshet med SiS sine tilbud. 672 studenter har svart på brukerundersøkelsen, og disse består av et tilfeldig utvalg heltidsstudenter på SiS sine tilslutningsskoler, supplert med to tilleggsutvalg med studenter som bor i SiS bolig og foresatte som har barn i SiS barnehage. Totaltallene er vektet slik at de er representative for studentpopulasjonen

Last ned pdf-fil fra TNS Gallup