MENY

Toppsteinen fjernet

Arkeologisk museum er godt i gang med restaureringen av Domkirkens vestfasade. Fredag var dagen hvor den første steinen ble løftet av og gjort klar til restaurering.

Etter uker med registrering, nøye merking og planlegging av arbeidet, var fredag 28. mars dagen hvor den første av klebersteinene som danner mønet av Domkirken i Stavanger endelig skulle løftes av. Det var god og spent stemning bak den hvite duken som dekker stillaset foran fasaden til domkirken. 18 meter over bakken skulle toppsteinen, altså selve spissen på fasaden, forsiktig løsnes og løftes av.

Nøyaktig merking
George Murphy, Jos Otten og Ann Meeks jobber konsentrert for å fjerne mørtel for å få løsnet steinene. De passer også på at alt er sikret, sånn at ikke biter av steinen løsner ukontrollert. 
Mange av steinene i mønet er sprukket flere steder, så også toppsteinen. Dermed må det nøye merking til for å kunne sette alt tilbake på rett plass. Ikke bare rekkefølge på steinene, men også hvordan de ulike delene av steinen skal sette sammen igjen.
Etter at steinene er løftet ned, fraktes de til det gamle feierbadet i Erichstrupsgate, hvor steinkonservatorene har fått laget et midlertidig verksted.

Mange sprekker
Selv om toppsteinen var sprukket på flere steder, og forsiktig måtte tas ned bit for bit, tror steinkonservator ved Arkeologisk museum, Ann Meeks, at hun skal klare å få limt den sammen og få satt den originale steinen tilbake på plass. Det er blant annet en gammel reparasjon i steinen som hun syns er verdt å ta vare på.
- Og denne øverste steinen har heller ikke noen andre steiner som hviler på seg, dermed skal det kunne gå, forklarer hun.
En del av de andre kantsteinene lengre ned langs gavlen, som er veldig sprukket og ødelagte, kan bli erstattet av nye. Disse hviler det vekt på, og de må dermed tåle denne vekten.

Langsiktig arbeid
Restaureringen av domkirken i Stavanger skal gå fram mot byjubileet i 2025. Arbeidet med vestfasaden, hvor både kantsteinen langs gavlen og omrammingen rundt hoveddøren skal repareres, ble startet på grunn av akutt fare for nedfall av stein.
Det er et team på fem til sju personer fra Arkeologisk museum som jobber med restaureringen. Det er steinkonservator Ann Meeks som leder arbeidet på bygningen og har med seg Geir Magnussen fra konserveringsavdelingen, og dessuten de for anledningen engasjerte restaureringsteknikerne George Murphy, Rebecca Reid og Jos Otten. Konservatorene Lise Chantrier Aasen og Inger Marie Egenberg fra avdelingen er en del av teamet som inntil videre utfører mer administrative oppgaver.