MENY

Toppstudenter ved UiS

12,7 prosent av studentene ved UiS fikk toppkarakteren A i 2010. Dette plasserer UiS-studentene på fjerdeplass blant landets åtte universiteter viser ferske tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Det er under ett prosentpoeng som skiller de fire øverste universitetene på listen med antall toppstudenter. 13,6 prosent av studentene ved NTNU fikk karakteren A, dernest følger UMB (13 %), UIO (12,8 %), UiS (12, 7%), UiB (12,4 %), UiN (11,3 %), UiT (10,7 %) og UiA (10,5 %).

-Dette er positive tall for UiS og bekrefter at vi har mange flinke studenter, sier rektor Aslaug Mikkelsen ved UiS. Hun mener at tallene bør inspirere alle til å satse videre på studiekvalitet som er en viktig målsetting for UiS.

Antall A-studenter ved de tre fakultetene på UiS er nesten det samme. 12,9 prosent av studentene ved TN, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, får karakteren A, tett fulgt av studentene ved SV, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (12,8 %) og dernest studentene ved HF, Det humanistiske fakultet (12,4 %).

Flest A-studenter ved IMD
Det finnes imidlertid større variasjoner i antall A-studenter om tallmaterialet brytes ned på instituttnivå. Institutt for musikk og dans har flest A-studenter (27,8 %), mens Institutt for helsefag har færrest (7,7 %).

-Tallene bør leses med forsiktighet; forskjellene mellom instituttene henger nok i stor grad sammen med ulike fagtradisjoner, uttaler Mikkelsen.

Antall A-studenter på instituttene ved UiS:
Musikk og dans, HF (27,8 %)
Petroleumsteknologi, TN (16,9 %)
Kultur- og språkvitenskap, HF (16,7 %)
Medie, kultur- og samfunnsfag, SV (15,2 %)
Økonomi- og ledelsesfag, SV (14,7 %)
Elektronikk og databehandling, TN (13,7 %)
Norsk hotellhøgskole, SV (13,7 %)
Matematikk og naturvitenskap, TN (12,5 %)
Industriell økonomi risikostyring og planlegging, TN (12,4 %)
Konstruksjonsteknikk og materialteknologi, TN (10,6 %)
Allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk, HF (10,2 %)
Sosialfag, SV (9,7 %)
Førskolelærerutdanning, HF (8,4 %)
Helsefag, SV (7,7 %)

På studieprogramnivå, fra grunn- til masterstudier, er det videreutdanningen i arrangering/komponering ved IMD som hadde flest A-studenter (66,7 %). Dernest følger studiet i musikkproduksjon/opptaksteknikk (59,4 %) og videreutdanningen i operasjonssykepleie (44,4 %).

TN har også lagt inn tall for PhD-studier i DBH. 72,7 prosent av PhD-kandidatene innen petroleumsteknologi fikk karakteren A; dvs. åtte av 11 kandidater.