MENY

Tora Aasland: "Republikaner, kvinne og medlem av Kongens råd"

Fylkesmann Tora Aasland holder foredrag i forbindelse med 100-årsjubileet for stemmerett for kvinner.

Tema er «Republikaner, kvinne og medlem av Kongens råd: Om topp-politikkens mange rollekonflikter».

Det er Vitenskapsakademiet i Stavanger som arrangerer møtet, som holdes dagen før kvinnedagen, torsdag 7. mars 2013, kl. 19.00 – 20.30. Gratis inngang.

De fleste kjenner Tora Aasland som fylkesmann siden 1991 og forskningsminister fra 2007 til 2012. Færre vet kanskje at hun er født i Telemark (Skien), var stortingsrepresentant for SV og Akershus (1985-1993), og at hun bor på gard på Jæren! Hun var den første fylkesmann med bakgrunn i SV.

Tora har alltid vært engasjert i kvinnesak, hun tok eksamen ved Norske Kvinners Nasjonalråds sosialskole i 1965, har hovedfag i sosiologi fra UiO i 1973, og har vært forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Tora har vært en svært aktiv politiker, medlem av Stortingets presidentskap, har vært medlem av tallrike stortingskomiteer, og har svært mange politiske verv på toppnivå. Hvordan ble en kvinne, «født borgerlig» i Telemark, SV politiker og republikaner? Og hvordan har hun opplevd rollekonflikter i toppolitikken; som republikaner, kvinne og medlem av kongens råd?
 

Portrett av Tora Aasland

Fylkesmann Tora Aasland