MENY

Tore Markeset instituttleder på IØRP

Professor Tore Markeset er ny leder ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP).

Markeset (52 år) har vært ansatt ved universitetet siden 1999. Han begynte i stipendiatstilling innenfor drift og vedlikehold og fikk opprykk til professor i 2009.

Markeset har i en lengre periode innehatt bistilling som professor II ved Universitetet i Tromsø.

Yrkesbakgrunn
Markeset har yrkesbakgrunn som blant annet prosessingeniør ved Kværner installasjon, FoU-ingeniør ved Ulstein propeller og som forskningsingeniør ved Reservoir Engineering Research Institute Palo Alto, California, og ved Norsk Hydro sitt forskningssenter i Bergen.

Utdanning fra USA
Markeset avla doktorgraden innenfor drift og vedlikehold ved HiS i 2003.

Han har master- og bachelorutdanning innenfor Mechanical Engineering ved University of Minnesota og ingeniørutdanning innenfor både petroleum og maskin ved Distrikshøgskolen i Rogaland og i Bergen.

Forskning i Houston
Studieåret 2013/14 var Markeset innvilget forskningstermin for å arbeide med et forskningsprosjekt ved University of Houston.

Markeset tiltrådte instituttlederstillingen 1. oktober 2014.  

Se professor Markesets ansattprofil

Besøk instituttsidene til IØRP

Foto av Tore Markeset, leder ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP).

Tore Markeset er ny leder ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP).