MENY

Torfæus-verk får bred omtale

Torfæus’ gigantiske norgeshistorie ble i siste nummer av Historisk Tidsskrift omtalt som det mest krevende prosjektet i sitt slag noensinne i norsk historie. Professor Torgrim Titlestad ved Universitetet i Stavanger har vært prosjektleder for nyutgivelsen som kom i vår.

I april tidligere i år ble bokverket av Tormod Torfæus’ gigantiske norgeshistorie Historia Rerum Norvegicarum, relansert på norsk, 300 år etter at den ble skrevet på latin i 1711 av den islandsk-norske historikeren Tormod Torfæus. UiS-professor Torgrim Titlestad har vært prosjektleder for verket som ble publisert under tittelen Norges historie.

I siste nummer av Historisk Tidsskrift får verket bred omtale. Artikkelforfatterne Jon Gunnar Jørgensen og Egil Kraggerud har hatt faglig ansvar for oversettelsen, og skriver hver sine artikler knyttet til bokutgivelsen som blir omtalt som det mest krevende prosjektet i sitt slag noensinne i norsk historie.

Store filologiske utfordringer
Egil Kraggerud som har vært professor i klassisk filologi ved Universitetet i Oslo i flere tiår, viser til hvor krevende arbeidet med oversettelsen har vært. Han redegjør i artikkelen for vanskeligheter i arbeidet med oversettelsen av den gigantiske latinske teksten, en latin som Torfæus behersket suverent, idet han formidlet en unik kjennskap til det norrøne kildematerialet, som han oversatte, tolket og parafraserte, samtidig som han også diskuterte og polemiserte med sin tids historikere.

Jon Gunnar Jørgensen, professor i Nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo, tar for seg ettermælet til Torfæus som historiegransker og vurderer ham som kjenner av den islandske sagalitteraturen. Jørgensen viser at islendingen Torfæus på gården Stangeland på Karmøy bygde opp et lærdomssenter for norsk og nordisk historie. Slik ble han en viktig mann mot slutten av en epoke i historiefaget. Jørgensen tekker også fram at Torfæus gjorde bruk av en systematisk kildekritikk i sitt arbeid.

Like stort som Henrik Ibsens Skrifter
Kraggerud mener det er flere grunner til å glede seg over at man nå for første gang etter tre hundre år er i ferd med å få Tormod Torfæus’ Historia Rerum Norvagicarum oversatt til et moderne språk. Verket har lenge vært lukket for et nærmere studium på grunn av dets krevende latinske språkform.

Han trekker fram at historikere nå kan danne seg et førstehånds og fullstendig inntrykk av et historiografisk storverk fra tidlig 1700-tall. Kraggerud sammenligner Torfæus-prosjektet med det prestisjetunge NFR-prosjektet Henrik Ibsens Skrifter og skriver: ”I forskningsmessig henseende er det ingen prinsipiell forskjell mellom prosjektet Henrik Ibsens Skrifter, det største humanistiske forskningsprosjekt under NFR fra det siste tiår, og Torfæus-prosjektet.”

Les mer fra omtalen i Historisk Tidsskrift.
Les mer om verket her.