MENY

Torleiv Bilstad leder ny fagkomite

Professor Torleiv Bilstad ved Universitetet i Stavanger er oppnevnt som leder av en ny fagkomité for matematikk og naturvitenskap i regi av Norges Forskningsråd.

Komiteen har som primæroppgave å behandle søknader om midler til frittstående prosjekter i matematikk og naturvitenskap. Oppnevningsperioden er treårig og starter 1. juli i år.

- Årlig kommer det inn en stor mengde søknader til komiteen og det er et stort økonomisk ansvar å fordele pengene faglig korrekt, sier Bilstad.

Tre års erfaring
Fagkomiteens medlemmer skiftes ut hvert tredje år. Som en av få går Torleiv Bilstad nå inn i sin andre periode som komitémedlem – denne gangen med ledervervet.

- Mange tror at det er forutinntatte folk som sitter i komiteen og vurderer søknadene. Slik er det ikke. Søknadene blir underlagt en skikkelig og saklig vurdering, påpeker Bilstad.

Viktig profilering
Fagkomiteen for matematikk og naturvitenskap hører til under Divisjon for vitenskap i Norges Forskningsråd.

- Det er viktig at UiS profilerer seg både i nasjonale og internasjonale komiteer, sier Bilstad.