MENY

Torleiv Høien utnevnt til Ridder 1. klasse

H.M. Kongen har utnevnt Professor, dr. philos, og fil.dr Torleiv Høien, Bryne til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats innenfor fagområdet dysleksi.

Ordensrådet har i sin vurdering lagt betydelig vekt på at som forsker har maktet å sette søkelyset for alvor på dysleksiproblematikken og at han har frontet dysleksiforskningen både nasjonalt og internasjonalt.

Videre er vektlagt hans innsats ved etableringen av Senter for leseforskning ved Universitetet i Stavanger, hvor forskning på høyt nivå er kombinert med undervisning og formidling.

Dekorasjonen vil bli overrakt på Universitetet i Stavanger, fredag 24. august 2007 av Fylkesmannen i Rogaland, Tora Aasland.