MENY

Torsdagsseminar i naturvitenskap

"Jordstråling, Vistemannen, Snåsamannen, eloverfølsomhet: Utfordrende oppfatninger i et forskningsbasert miljø" ved førsteamanuensis Arnt Inge Vistnes ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.

Foredraget finner sted i rom A-204 kl. 14:15 1. november.

Arnt Inge Vistnes skriver selv:

"Det er en merkelig verden vi lever i. Vi har hatt en utrolig utvikling innen f.eks. fysikk og elektronikk de siste hundre år, mens det nesten ikke har skjedd noe utvikling innen jordstråling, homeopati og for den saks skyld filosofi og religion i den samme perioden. Også innenfor fysikk har vi problemer vi ikke har klart å løse på hundre år. Hva er årsaken til så stor forskjell i utvikling?

Jeg vil ta utgangspunkt i egne opplevelser og refleksjoner. Det startet alt i barneåra da min farfar, "Vistemannen" (bildet), fortalte om jordstråling. Jeg vil fortsette med erfaringer fra egen forskning knyttet blant annet til såkalt eloverfølsomhet og til grunnlagsproblemer innen kvantefysikk. Jeg vil belyse betydningen av vitenskapelige metoder, men også peke på hvilke begrensinger som finnes."