MENY

Torsdagsseminar: Kunnskapskritiske perspektiv på evidensbasert praksis

7. april holder professor Tor Johan Ekeland foredraget ”Kunnskapskritiske perspektiv på evidensbasert praksis”.

Evidensbasert praksis (EBP) er et konsept fra medisinen som i sin tid ga anvisning om hvordan man kunne håndtere forskning innen klinisk epidemiologi i forhold til klinisk anvendelse.

Konseptet har i dag spredd seg til svært mange praksis- og profesjonsfelt, og inngår ofte i en fremtidsorientert moderniseringsretorikk når det gjelder velferdstatens utvikling av tjenester og tiltak, da ofte omtalt som kunnskapsbasert praksis.


Urealistiske og forfeilede forventninger

I foredraget vil det bli hevdet at forventningene til evidensbasert praksis på mange områder er både urealistiske og forfeilede. For å underbygge dette blir det først sondert mellom evidensbasert kunnskap, og evidensbasert praksis.

Kunnskapstradisjonen i EBP representerer ikke noe nytt. Den er basert på idealet for medikamentforsking (RCT), altså gruppedesign, og ønsker å påvise hvorvidt der er en stabil relasjon mellom intervensjon og utfall.


Implementere kunnskap i praksis

Evidensbasert praksis er i neste omgang ulike prosedyrer for å implementere kunnskapen om intervensjon og utfall i praksis. En for prosedyreorientert ”oversettelse” fra forsking til praksis vil kunne overse problemene en står overfor når en går fra aggregat til individ.

Mens dette er et generelt problem, er problemene langt større når intervensjonen ikke bare er i biologiske domener, men også i sosiale og menneskelige. På disse områdene (psykoterapi/sosialt arbeid) viser forskingen generelt at det bare er svak stabilitet mellom intervensjon og utfall. Følgelig er det liten evidens for evidensbasert praksis.

 

Foredragsholder Tor Johan Ekeland er professor ved Høgskolen i Volda.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Etter foredraget åpnes det for spørsmål.

Tid: Kl. 14.15, 7. april

Sted: Rom A-204 i Kjølv Egelands hus på UiS