MENY

Torsdagsseminar om mørk materie

"Mørk materie. Fysikk eller metafysikk?" Det er spørsmålet professor Per Amund Amundsen ved UiS stiller seg på torsdagsseminaret i naturvitenskap den 10. november.

Seminaret foregår på rom A-204 i Kjølv Egelands hus fra kl 14:15.

I dag har kosmologene etablert en omfattende syntese av observasjonsresultater og fysiske teorier som gir oss et forbausende detaljert bilde av Universets utvikling fra et meget kort øyeblikk etter urknallet og til i dag.

Denne standardmodellen har imidlertid bygget inn hypotesen at det aller meste av «stoffet» i Universet er i eksotiske former som er fullstendig ukjente i jordiske laboratorier: «Mørk materie» og «mørk energi».

Nobelpris
Senest i høst mottok Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt og Adam G. Riess Nobel-prisen i fysikk for «oppdagelsen av Universets akselererende ekspansjon gjennom observasjonen av fjerne supernovaer». Dette var en oppdagelse som sterkt understøtter hypotesen om eksistensen ikke bare av mørk materie, men også av mørk energi.

Trass i den gode overensstemmelsen mellom modell og observasjoner, finnes det imidlertid mange som stiller seg tvilende til eksistensen av slike eksotiske materieformer.

Eksotisk materiale?
Det hevdes at observasjonene som fører til slike antagelser i stedet viser at hevdvundne teorier som Newtons gravitasjonslov og relativitetsteorien må modifiseres.

I foredraget vil professor Amundsen gå inn på fysikken bak konklusjonene om eksistensen av eksotisk materie.

– I alle fall for mørk materie er vi i ferd med å nærme seg et punkt der alternative forklaringer blir temmelig problematiske, selv om vi stadig vekk ikke har peiling på hvordan dette stoffet vil oppføre seg i laboratoriet, sier Amundsen.