MENY

Torsdagsseminar om nyttige kjemiske reaksjoner

28. april holder Kåre Bredeli Jørgensen foredrag om oppdagelsene til nobelprisvinnerne i kjemi Richard Heck, Ei-ichi Negishi og Akira Suzuki.

Tittelen på foredraget er ”The 2010 Nobel Prize in Chemistry: Efficient Assembling of Useful Molecules for Medicines and Cell Phone Displays”.

Noen ganger tar det tid før viktige fagpersoner blir hedret med Nobelprisen. Da Richard Heck, Ei-ichi Negishi og Akira Suzuki fikk Nobelprisen i kjemi i 2010 var gjennomsnittsalderen deres 78 år. De fikk prisen for bruken av palladiumatomer som katalysatorer for å binde sammen molekyler gjennom dannelse av karbon-karbon-bindinger; en av de viktigste oppgavene i organisk kjemi.

De første oppdagelsene
De første oppdagelsene ble gjort på slutten av 1960-tallet, men det pågår fortsatt utvikling av nye reaksjoner og katalysatorer basert på arbeidet til de tre prisvinnerne. Reaksjonene er svært selektive og opererer under milde forhold. Molekyler kan settes sammen som moduler og danne større molekyler, hvor skjøre detaljer allerede er på plass. Selv om palladium er nesten like dyrt som gull brukes reaksjonene likevel i industrien.

En rekke medisiner blir laget med disse krysskoplingsreaksjonene, men også avanserte elektro-optiske materialer som OLED-dioder, som brukes i displayer på mobiltelefoner.
 

Foredragsholder Kåre Bredeli Jørgensen er førsteamanuensis på UiS. Foredraget holdes på engelsk. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.
 

Tid: 28. april, kl. 14:15

Sted: Rom A-204 i Kjølv Egelands hus på UiS