MENY

Torsdagsseminar om oljen, andre energikilder og fremtiden

Professor Bernt Aadnøy ved UiS står for torsdagsseminaret torsdag 15. april. Det skal handle om energisituasjonen i verden.

Innledningsvis vil professor Bernt Aadnøy vise litt historikk og vise oljens betydning for industrialiseringen i verden.

En oversikt over oljenasjonene samt deres fremtidige ressurser vil bli presentert. En kritisk diskusjon om dagens energibruk vil bli gitt ved eksempler.

Et interessant tema for fremtidens energiressurser er om vi kan forvente helt nye teknologier (såkalte kvantesprang) eller om fremtiden er predikerbar ut fra dagens teknologi.

Fest eller smalhans?
Foredraget vil reise en del spørsmål. Blant annet vil Aadnøy diskutere Norges situasjon når oljeproduksjonen avtar om noen tiår. Blir det fest eller smalhans?

Foredraget finner sted på rom A–204 i Kjølv Egelands hus på Universitetet i Stavanger.

Bernt Aadnøy er professor ved Institutt for petroleumsteknologi på UiS.