MENY

Torsdagsseminar: Plasmafysikk og fusjonsenergi

Torsdag 4. november holder Odd Erik Garcia foredrag om plasmafysikk og fusjonsenergi.

Et stort internasjonalt forskningsprosjekt har som formål å produsere kontrollert kjernefysisk fusjon hvor lette hydrogenisotoper smelter sammen og danner energetiske heliumkjerner og nøytroner. Denne prosessen vil kunne brukes til pålitelig fremstilling av emmisjonsfri elektrisk energi i århundrer fremover.

I torsdagsseminaret i naturvitenskap 4. november presenteres en oversikt over dette forskningsprosjektet. Foredragsholder Odd Erik Garcia er professor i plasmafysikk ved Universitetet i Tromsø. Under seminaret legges det fram en rapport om det store internasjonale forsøkseksperimentet ITER, som nå er under oppbygging i Frankrike. De største vitenskapelige og teknologiske utfordringene for neste generasjon eksperimenter beskrives. Til sist gis en kort beskrivelse av forskningsaktiviteten ved Universitet i Tromsø innenfor dette feltet. Seminaret er åpent for alle interesserte.

Tid: Torsdag, 4. november kl. 14.15
Sted: Rom A-204, Kjølv Egelands hus på UiS