MENY

Torsdagsseminar: Solen og klimaet

11. november holder Jan-Erik Solheim foredrag med tittelen ”Solen og klimaet”.

Uten solen, vår nærmeste stjerne, ville det ikke være liv på Jorda. Solenenergi som treffer jorda gir oss lys og varme. Tidligere tiders solenergi er lagret i kull, gass og olje som er en viktig del av vår energiforsyning. Solaktiviteten varierer over perioder.  ”Fører variasjoner i solen til klimavariasjoner på jorda?” spør Jan-Erik Solheim på torsdagsseminaret i naturvitenskap 11. november. Han er professor (emeritus) på Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo.

Når det er lite solaktivitet, blir det som regel kaldere på den nordlige halvkule, slik som nå. Og når det har vært lengre perioder med liten solaktivitet, slik som på 1600-tallet og mellom 1800-1820 har det vært ekstra kaldt på våre breddegrader.

Klimavariasjoner
”I mitt foredrag vil jeg gjennomgå observasjoner som tyder på at det er en sammenheng mellom variasjoner i solen og klimavariasjoner her på jorda, og gi korte beskrivelser av mulige hypoteser for hvilke fysisiske mekanismer som kan gi klimavariasjoner styrt av solen”, skriver Solheim.

For øyeblikket er solen i ferd med å gå inn i en periode med mindre aktivitet, og spørsmålet er om vi da kan vente oss et kaldere klima på våre breddegrader. Noen solforskere er kommet til at solen kan bli like svak som under den lille istid på 1600-tallet. I alle fall står vi nå foran et spennende eksperiment – er det en svakere sol eller økte klimagasser som styrer klimaet på jorden?

Alle interesserte ønskes velkomne til foredraget.

Tid: Kl. 14:15, 11. november
Sted: Rom A-204, Kjølv Egelands hus på Universitetet i Stavanger