MENY

Tre fra UiS hedret for konferansearbeid

Professor Jan Frick, professor Reidar Mykletun og leder av finansieringsutvalget ved UiS og ONS-direktør Kjell Ursin-Smith har fått pris av Region Stavanger for sitt med å trekke flere internasjonale fagkonferanser og kongresser til regionen.

Region Stavanger begrunner tildelingene med at årets ambassadører alle har bidratt til få internasjonale konferanser lagt til Stavangerregionen. Videre framheves deres ønske om videre vekst og aktivitet, med stadig flere fagmøter og kongresser i fremtiden. De vil lobbiere for egen region, samt fungere som sparringspartnere og døråpnere i Region Stavangers kongressatsning.

Prisutdelingen fant sted under Region Stavangers årlige Ambassadørtreff den 7. juni på Arkeologisk museum.

Ambassadørprogram
Regionens innbyggere har internasjonale nettverk i et bredt utvalg av næringer, forskningsmiljø og akademia. Med utgangspunkt i ressursene som dette representerer, skal Region Stavangers Ambassadørprogram bidra til å skape ytterligere aktivitet, verdiskapning og internasjonal synlighet.