MENY

Tre kvinnelige professorer fra AM hedret av UiS rektor

Markeringen av Arkeologisk museums tre første professorer ble i dag feiret med kaker og blomster. - Dere er et flott og viktig forbilde, og vi er svært stolte og glade over det dere har oppnådd, sa en fornøyd rektor, Aslaug Mikkelsen i sin tale til de tre.

Ekstra stas var det at Mikkelsen fokuserte på at museets første professorer var kvinner.
- Det kommer jeg til å huske for alltid, sa Grete Lillehammer etter markeringen. Sammen med Lotte Selsing og Siv Kristoffersen satte hun stor pris på oppmerksomheten rundt sine nye titler, men benyttet også anledningen til å takke alle de andre i organisasjonen som bidrar til at arbeidene deres lar seg gjøre.
- Som forsker ved AM får man mulighet til å ha kontakt utad, med andre land, med andre universiteter i Norge, og som formidler til våre egne, og museets publikum. Det at vi er en del av Universitetet i Stavanger gjorde det mulig for oss å søke om en professor-grad. Tusen takk, sa Siv Kristoffersen som avsluttet den fine seansen.

En viktig dag for AM
For AM-direktør, Arne Johan Nærøy var det også med stolthet han ønsket Mikkelsen velkommen til markeringen. 
- Arkeologisk museum har nylig fått tre kvinnelige professorer. Det betyr også at vi bidrar sterkt til å øke andelen kvinnelige professorer på Universitetet i Stavanger. I dag er andelen kvinnelige professorer ved UiS kun 18,3 prosent, og med dette bidrar altså museet sterkt.
- I forbindelse med sammenslåing med UiS har Selsing, Kristoffersen og Lillehammer  fått sin kompetanse og vitenskapelige produksjon vurdert og er nå tildelt professortitler. Dette er viktig for Arkeologisk museum og Universitetet i Stavanger sin generelle kompetanseutvikling og utviklingen av forskning på forhistorien vår fra en region som har store funnmengder fra vår forhistorie. De tre professorene som består av en geolog (Lotte Selsing) og to arkeologer (Grete Lillehammer og Siv Kristoffersen) har alle omfattende forskningsarbeider på hvert sitt spesialfelt bak seg, og med utgangspunkt i mange spennende funn fra forhistorien i Rogaland og på Sør-Vestlandet. Noen av de seneste forskningsfeltene til de tre spenner fra tema som utvikling i natur- og kulturmiljøet i forhistorisk tid, forskning om barn i forhistorien og forskning på produksjon og bruk av keramiske kar i jernalderen.

I løpet av de to siste årene har de gitt ut hver sin AmS-Varia produksjon som alle er å få kjøpt i butikken eller som kan lånes på bibliotekene på AM og på UiS.

" Mennesker og natur i fjellet i Sør-Norge etter siste istid med hovedvekt på mesolotikum" - Lotte Selsing

"Socialisation. Recent research on Childhood and Children in the Past" - Grete Lillehammer

"Spannformete kar" - Siv Kristoffersen og Bente Magnus