MENY

Tre langhus og ti graver ved Kvernevikveien

– På dette avgrensede området, som skal bli en del av en ny gang- og sykkelvei til Kvernevikveien på Tasta, er det registrert tre langhus og ti graver. Vi er svært overrasket over tettheten av funn og graver, sier feltleder Even Bjørdal ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.

Arbeidet på jordet rett bak slakter Gabbas på Tasta utenfor Stavanger startet opp 18. mai og hadde så i juni  et opphold på noen uker da arkeologene måtte på feltoppdrag i Haugesund. Nå er arkeologene, med feltleder Even Bjørdal i spissen, tilbake på Tasta og er angivelig i sin siste arbeidsuke her.

– Vi håper på en forlengelse på noen uker her på Tasta. Vi har bare åpnet seks av ti graver, og vil veldig gjerne undersøke de siste fire før Veivesenet tar over, sier Even Bjørdal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Feltleder Even Bjørdal finrenser en av gravene, i forgrunnen en av de uåpnede gravene.


Gård fra romertid/folkevandringstid
– Vi vet faktisk ikke hvor lange husene er. To av husene fortsetter ut over det området som skal undersøkes, altså under jordet i den andre enden og under hovedvei i den andre enden, sier prosjektleder Olle Hemdorff.

Det ene huset har klare spor etter å ha blitt bygget om minst tre ganger, og stammer mest sannsynlig fra perioden romertid til folkevandringstid (år 1-400 e.Kr. til 400-600 e.Kr).

– Et slikt hus kunne stå i omlag 50-70 år før det måtte skiftes ut på grunn av slitasje. Det er spor etter stolpehull som  blant annet viser at huset er blitt flyttet cirka 2,5 meter lenger mot høyre i andre fase. Sporene vitner om at gården har eksistert her i noen hundre år, sier Hemdorff.

Utsikten fra området er formidabel.  – Folkene som har bodd her har hatt god utsikt mot Ullandhaug. Gårdsanlegget som er registrert her er fra den samme tidsperiode, og er noenlunde likt i størrelse og omfang. Det kan godt hende at det var kontakt mellom de to områdene, kanskje de sendte røyksignaler til hverandre og advarte mot farer og lignende, sier Hemdorff.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prosjektleder og arkeolog Olle Hemdorff foran noe som mest sannsynlig er en grav - som ikke er finrenset ennå.

En hel gravplass fra vikingtiden
– Tenk at det er registret hele ti graver på dette lille området, fortsetter Hemdorff. Det er faktisk en hel gravplass, det. Vi antar at gravene er fra vikingtid, det vil si fra år 800 til 1000-tallet. Vikingene gravla ofte sine døde i tilknytnig til sine forfedrene. Det har nok vært synlige spor etter hustuftene, altså rester etter langhusene, her på området. Gravene er plassert  inntil husene, sier Hemdorff.

Hva som skjuler seg på resten av jordet, er en annen ting. – Vi kan jo bare uttale oss om det vi finner akkurat her, på området som skal frigjøres og bli til gang- og sykkelsti.. For alt vi vet skjuler resten av jordet flerfoldige spor etter langhus og graver, sier Hemdorff.

Skjøre gjenstander
Konservator Nathalie Hanna arbeider på spreng for å ta ut preperater fra gravene.

– Jeg tar ut sentrale deler av gravene, også undersøker vi innholdet nærmere på Arkeologisk museum. Gjenstandene kan være så skjøre at vi ikke kan satse på å få dem opp av jorda enkeltvis. Vi skjærer ut stykker av jord som vi antar inneholder gjenstander. Dette støper vi i gips for å stabilisere innholdet, sier Hanna. 

I den ene graven, som antakelig er en barnegrav på grunn av lengden, pirker og graver Hanna i noe som ser ut som mer enn jord.

 

 

 

 

 
 

–  Det er jammen meg miniralisert tre! Det er det svært sjeldent vi finner her i Rogand, jorden er så sur at det treet  forvitrer, forklarer Hanna. Det er også svært sjeldent at det finnes spor etter bein i graver, organisk materiale forvitrer. Hanna gjør trefunnet i en grav som sannsynligvis har inneholdt et barn.

 


 

 

 

 


Trestykket skal nå få bli med i en gipsbeholder tilbake til Arkeologisk museum. – Det er mest sannsynlig et treskaft, kanskje til et sverd eller en sigd. Det var vanlig å få med seg offergaver i graven, sier Hanna.

 
Fornøyd gjeng

 

 

 

 

 Her er feltfolkene som har hatt svært spennende dager på Tasta. Fra venstre: feltassistent og dr. Eva Thate, prosjektleder Olle Hemdorff, feltleder Even Bjørdal, konservator Nathalie Hanna, feltassistent Yvonne Dahl og feltassistent Silje Øvrebø Foin.

Les mer om årets arkeologiske undersøkelser ved Arkeologisk museum.

Se innslaget fra Norge i dag på NRK 08.07.10 om undersøkelsene på Kvernevikveien, 14 minutter ut i sendingen.