MENY

Tre millioner kroner fra Norges forskningsråd til Simon G. Møller

Professor Simon G. Møller har fått tre millioner kroner fra Forskningsrådet til prosjektet ”Fe-S Cluster Biogenesis in Plastids and Mitochondria in Plants”.

Tildelingen skjer til frittstående prosjekter i molekylær biovitenskap og bioteknologi for 2007.

Det kom inn 188 søknader om støtte, og det ble totalt søkt om 245 millioner kroner for 2007.

Det kom inn 150 søknader om midler til forskerprosjekter, og det er totalt fordelt 20,5 millioner kroner til nye prosjekter i 2007. Av disse gikk tre millioner kroner til Simon G. Møller som ett av 17 forskerprosjekter.

Møller er instituttleder ved Institutt for matematikk og naturvitenskap ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

- Dette er en ny bekreftelse på at Norges forskningsråd ser at organelleforskningen på UiS holder et høyt nivå. Det er i løpet av det siste året totalt gitt 11 millioner kroner i eksterne midler til organelle-prosjekter på UiS. Tildelingen er en stor stimulans til hele miljøet innen biologisk kjemi på UiS, sier Simon G. Møller.

I sommer fikk Simon G. Møller 7,1 millioner kroner fra Norges forskningsråd til prosjektet ”Dissecting the process of division in higher plants using functional genomies approaches.”

Tekst: Egil Rugland