MENY

Tre millioner til lærerstudiene ved UiS

Midlene skal blant annet bidra til bedre praksisplasser for lærerstudentene.

Regjeringen vil ha tettere samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, og mellom barnehager og barnehagelærerutdanninger. 

44,5 millioner kroner skal brukes på å styrke samarbeidet som skal gi en skole hvor elevene lærer mer.

– Det er alltid en overgang å gå fra studier til arbeidsliv, og regjeringen vil gjøre denne overgangen lettere. Det vil vi gjøre ved at studentene får mer praksis i skoler og i barnehager som er ekstra gode på å ta imot, veilede og legge til rette for studenter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

UiS får altså nærmere tre millioner av midlene.

- Rogaland er det området i hele landet som trenger dette mest. Å satse på skole og utdanning i er spesielt viktig i Rogaland, som trenger flere ben å stå på. Alt starter med gode lærere, sier kunnskapsministeren til Stavanger Aftenblad.

Bedre praksis

Tirsdag la kunnskapsministeren frem en ny nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene. Bedre samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, barnehager og barnehagelærerutdanninger er et av fire overordnede mål i strategien. 

– Vi ønsker å styrke samarbeidet mellom lærerutdanningene, de som eier barnehagene og skolene, og utvalgte barnehager og skoler. På den måten vil studentene lære mer om det som skjer i barnehagen og i skolen, og vi vil ha tettere samarbeid om forskning og utvikling. Det vil bidra til enda bedre barnehager og en skole hvor elevene lærer mer, sier Røe Isaksen. 

Regjeringen følger i første omgang opp strategien ved å bevilge 44,5 millioner kroner til utvikling av partnerskap i grunnskolelærerutdanningene i 2017. 

− Disse midlene skal brukes i forbindelse med at grunnskolelærerutdanningene starter opp med utdanning på masternivå i høst, forklarer Røe Isaksen. 

Kompetanse og tverrfaglighet

De senere år er det satt i gang flere ulike prosesser og tiltak som også påvirker lærerutdanningene. Lærerløftet, Yrkesfagløftet, Strukturreformen og Kvalitetsmeldingen for høyere utdanning er noen av dem. 

– Nå går vi et skritt videre, og samler trådene og peker fremover i en egen langsiktig strategi.  Jeg er veldig glad vi nå har klart å utvikle felles målsettinger som både universitets- og høyskolesektoren, lærerorganisasjonene, KS og andre aktører kan stille seg bak, sier statsråden. 

Hensikten er å få enda bedre lærerutdanninger, og dermed bedre barnehager og skoler.  

Forskning og utvikling

Høy kompetanse blant de ansatte er viktig både for å få enda bedre lærerutdanninger, og for å styrke forskning og utviklingsarbeid. 

– For å bidra styrker regjeringen blant annet programforskningen i Forskningsrådet som er knyttet til lærerutdanningene. Vi innfører også en innovasjonsordning hvor barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner – sammen med forskere – kan søke om penger til å prøve ut og evaluere virkningen av nye tiltak, sier kunnskapsministeren. 

Strategien ser alle lærerutdanningene under ett. Kunnskapsministeren understreker at det er og skal være forskjeller mellom for eksempel barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningene, men det er også viktig at de kan trekke veksler på hverandre og drive felles utvikling når det er naturlig.

Tekst: Elin Nyberg

 

Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen påpeker at det er spesielt viktig å satse på skole og utdanning i Rogaland, som trenger flere ben å stå på.