MENY

Tre nye doktorar ved UiS

Tre tilsette blei kreert til philosophiae doctor (ph.d.) i styremøtet torsdag. No er både Sevald Høye, Mannesh Singh og Bjørnar Heide ph.d. ved Universitetet i Stavanger.

I samsvar med anbefaling frå Det samfunnsvitskaplege fakultet kreeras Sevald Høye til philosophiae doctor (ph.d.) på grunnlag av avhandlinga ”The strength of cultural diversity. The perspectives of family members and nurses on their encounters in intensive care units.”

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet hadde to nye ph.d.-kandidatar til dette styremøtet. Mannesh Singh blei kreert til philosophiae doctor (ph.d.) på avhandlinga: “Evaluation of the Structural Integrity of Corroding Oil and Gas Pipes”.

Samstundes blei Bjørnar Heide kreert til philosophiae doctor (ph.d.) på avhandlinga: ”Monitoring Major Hazard Risk for Industrial Sectors.”