MENY

- Trenger ikke være bekymret for framtiden til oljebransjen

Petroleumsfagstudentene trenger ikke frykte for jobbframtiden. Det var det klare budskapet fra representanter fra rogalandsbenken på Stortinget og fra olje- og gassnæringen da Næringsforeningen i Stavanger-regionen inviterte til møte på UiS.

Studenter i fullsatt auditorium Studentene møtte tallrikt fram til møtet som var arrangert av Næringsforeningen for Stavanger-regionen. I forgrunnen fra venstre: Marte Møller, Christina Aasan og Tove Ekdahl,

Et så å si fullsatt auditorium en sen fredag ettermiddag var et synlig bevis på den store interessen for temaet blant studentene.

Tove Ekdahl, tredjeårsstudent på masterstudiet i petroleumsteknologi, stilte på møtet fordi de mange presseoppslagene i det siste har gjort at hun har kjent på en uro for framtiden.

- Bør jeg kjenne meg urolig? lurte hun på.

Leder for næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad fra Senterpartiet, var raskt ute med å berolige henne og de andre fremmøtte.

- Jeg tror vi vil ha en olje- og gassnæring når dere som sitter her blir pensjonister, men det er kommet nye utfordringer på bordet og det blir stilt spørsmål ved om produktet næringen produserer har sin berettigelse i framtiden. Da blir det viktig å få fram hvordan olje- og gassindustrien også har sin plass i den framtidige energiforsyningen, sa han.

Må omstille seg

Men næringen må omstille seg og bli mer lik andre næringer, understreket Pollestad.

Tina Bru fra Høyre var enig:

- Det som skjer nå er avgjørende for at næringen skal kunne være i Norge i mange år framover. Vi må få ned kostnadene, sa hun.

Det har vært ansatt for mange i bransjen. Derfor ville vi ha sett en del av nedbemanningene uansett, mente Bru.

- Men oppsiden av dette er at de som mister jobben går inn i stillinger andre steder som tidligere har slitt med å rekruttere, la hun til.

Tenke nytt

Geir Pollestad mener oljenæringen må lære av den øvrige industrien.

- Har for eksempel sikkerhetsregelverket fått leve sitt eget liv uten hensyn til kostnadene? Er måten vi er organisert på den beste? Dette er spørsmål man må stille seg. Vi skal selvfølgelig ikke senke sikkerhetskravet på sokkelen, men det er kanskje andre måter å gjøre det på som er like effektive.

Politikerne må ikke være redde for å stille krav til næringen, påpekte han.

- Kravene vil tvert imot føre til at næringen har sin berettigelse også i framtiden, sa han.

- Og det er viktig at næringen blir med og påvirker underveis i den politiske prosessen, innskjøt Bru.

Hvor går oljeprisen?

Svein Olav Simonsen fra Weatherford, og leder for energigruppen i Næringsforeningen, viste til Weatherfords  analytikere som tror oljeprisen på sikt vil ligge på mellom 80 og 90 dollar fatet.

- Utfordringen for oss som næring er da å gjøre nye prosjekt lønnsomme med en slik oljepris, sa han.

Sjeføkonom i SR-Bank, Kyrre Knudsen, trodde på sin side på en langt høyere langsiktig oljepris.

- Jeg tror prisen vil ligge på over 100 dollar fatet, sa Knudsen som trakk linjene langt tilbake i historien for å bevise at det som skjer nå langt ifra kvalifiserer til å bli kalt krise etter hans mening.  

- Jeg er ikke optimist, men vil beskrive meg som en realist, sa han.

Mange muligheter

Både Knudsen, Simonsen og politikerne var enige om at det som skjer nå egentlig er en styrke for næringen.

- Vi ser at virksomheter nå begynner å kutte kostnader og vi må ikke glemme at omstillinger også gir nye muligheter, sa Pollestad og viste til at olje og gassindustrien har vært dominerende i Rogaland.

- Det som skjer nå gjør at vi kan få løftet andre næringer ut av skyggen til olje- og gassindustrien og bli mer oppmerksomme på de andre teknologinæringene.  

- Det er også på tide å sette av mer penger til forskning og utvikling. Vi må tenke på hva vi skal gjøre ikke etter oljeindustrien, men i tillegg til olje- og gassindustrien, sa han.

Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet understreket at studentene må tenke at utdannelsen deres er allsidig og kan brukes mange steder.

- Når du begynner på en ingeniørutdanning på UiS er det ikke sikkert du ender i olje- og gassindustrien. Du kan også ende på Mars eller i gruveindustrien i Afrika, sa han.

 

Politikere fra rogalandsbenken på Stortinget i panel.

Fra venstre Torstein Tvedt Solberg (Ap), Geir Pollestad (Sp) og Tina Bru (H) var ikke bekymret for framtiden til olje- og gassnæringen, men de frykter for rekrutteringen dersom media skaper et bilde av en næring i solnedgang.