MENY

Trude Berg Andersen disputerer

Trude Berg Andersen disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger torsdag 15. oktober 2009 med avhandlingen Empirical studies on Natural Resource Markets.

Disputasen finner sted torsdag 15. oktober kl. 12.15 i Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør.

Prøveforelesning kl 10.00. Oppgitt emne for prøveforelesningen: "Price formation for gas in Europe: Implications of market structure on producer and consumer welfare"

Om avhandlingen

Sjømat og naturgass er viktige eksportindustrier for Norge og ny kunnskap om de internasjonale markedene disse opererer i er dermed av spesiell interesse. Avhandlingen som består av fem artikler er innen industriell økonomi og benytter økonometriske teknikker for å analysere etterspørsel og produksjon i de nevnte næringene.

Første del av avhandlingen ser på strukturelle forhold i de internasjonale markedene for sjømat, spesielt med hensyn på potensial for utøving av markedsmakt på forskjellige nivå i verdikjeden.

Den siste artikkelen tar for seg industriell etterspørsel etter naturgass. De estimerte modellene gir kvantitativ kunnskap om hvordan endringer BNP vekst og relative energi priser påvirker den europeiske industriens etterspørsel etter naturgass.

Trude Berg Andersen er fra Stavanger og er utdannet MSc European Political Economy London School of Economics, 2004. Hun har også MA Economics & Finance, Heriot-Watt University, Edinburgh, 2003.

Turde Berg Andersen er ansatt som markedsanalytiker i StatoilHydro.

Bedømmelseskomité: 1. Professor Cathy A. Roheim, University of Rhode Island, USA. 2. Professor Øystein Myrland, Tromsø University Business School, UiT. 3. Professor Ola Kvaløy, Institutt for økonomi og ledelse,  Universitetet i Stavanger, (administrator).

Hovedveileder: Professor Ragnar Tveterås, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Universitetet i Stavanger.

Medveileder: Professor Frank Asche, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Universitetet i Stavanger.

Leder av disputasen: Instituttleder Hans Jacob Fevang, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, UiS.