MENY

Trude Furunes blir prodekan for forskning på SV-fakultetet

Trude Furunes er oppnevnt som prodekan for forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger for en periode på fire år. Hun tiltrer stillingen allerede fredag 21. oktober.

– Jeg ser fram til å få sette meg inn i ulike forskningsprosjekt og jobbe sammen med de ulike forskningsmiljøene på fakultetet, sier Trude Furunes, som i dag er post doktor ved Norsk hotellhøgskole ved UiS, hvor hun blant annet har undervist i faget Lederlaboratoriet.

Trude Furunes har sin fagorientering mot ledelse og organisasjonsfag, samt hotell- og reiselivsadministrasjon. Som forsker er hun særlig opptatt av aldersriktig ledelse og seniorpolitikk. Furunes har også tatt sin doktorgrad om seniorpolitikk ved UiS. Avhandlingens tittel var ”Managing Older Workers – Perceptions, attitudes, discriminatory intentions, and decision latitudes”.

Ved siden av å være post doktor ved Norsk hotellhøgskole ved UiS har hun siden 2006 også vært redaksjonssjef for UiS-tidsskriftet Journal of Scandinavian Hospitality and Tourism (SJHT).

Furunes leder også forskningsprosjektet “Retirement decision processes, and their antecedents and outcomes” om eldre arbeidstakere og deres beslutninger om pensjonering. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd.