MENY

Trygve Eftestøl med kapittel i internasjonalt verk

Førsteamanuensis Trygve Eftestøl, Institutt for data- og elektroteknikk, har skrevet et kapittel i referanseverket ”Cardiac Arrest – The Science of Practice and Rescuscitation Medicine”.

Boken kommer ut i løpet av november.

Trygve Eftestøl har skrevet kapitlet ”Analysis and predictive value of the ventricular fibrillation waveform” sammen med Hans-Ulrich Strohmenger og Colin Robertson.

- Kapitlet oppsummerer arbeidet ulike forskergrupper har gjort i forbindelse med analyse av hjertestansrytmer, sier Trygve Eftestøl. – Resultatene fra dette arbeidet peker mot at en kan unngå unødvendige strømstøt til hjertet og i stedet gi hjertemassasje som øker sjansen for et vellykket strømstøt og dermed øker det også overlevelsesevnen..

- Forskningen på dette feltet er nå kommet så langt at det i reviderte retningslinjer fra 2005 for hjerte/lungeredning, er tatt med som et bidrag til økt overlevelse, sier Trygve Eftestøl.