MENY

– Tunza is cool

1000 barn fra 100 land lærer om miljøvern og deltar på en rekke workshop på Universitetet i Stavanger i dagene 16.-20. juni. Blant dem er Natalia Londoño, Natalia Estrada, Akona Takeshita og Rafaela Cardona fra Colombia. – It’s cool to be here.

Vi møter jentene som er mellom 11 og 13 år på den tredje konferansedagen. De deltar på FNs verdenskonferanse for barn som foregår på Universitetet i Stavanger. Jentene har nylig deltatt på workshop der de har skrevet artikler på engelsk om miljøvernaktiviteter i sitt eget hjemland, Colombia.

– It’s fun to be here, sier de nærmest i kor.

Venner og ozonlag
– Vi opplever nye folk og en ny kultur her i Norge. Og vi får venner, forteller jentene. De ramser opp alle landene de har fått venner fra: Malaysia, Panama, Korea, Nigeria, Kina og Lituania.

Jentene er plukket ut på bakgrunn av et skoleprosjekt der de hadde laget en oppgave om ”layers”.
– Layers?
– Have you heard about the ozone layer?, sier Natalia Estrada. Hun er rede til å forklare journalisten om hvordan atmosfæren og stratosfæren er bygd opp.

Tunza-programmet består av utstillinger og presentasjoner av barnas prosjekter, foredrag, workshops, ekskursjoner med fokus på miljø i lokalt og globalt perspektiv og andre aktiviteter. Mottoet for konferansen er at alle kan gjøre en forskjell, bare man begynner med å ta hendene opp av lomma. Ulike tema som energi, vann, artsmangfold og bærekraftig produksjon og forbruk er tema under konferansen.

Forskere for én dag
Èn av de mange workshopene ble arrangert av IRIS Biomiljø. Åtte forskere inviterte barna til å være med å forske på det arktiske biomiljøet. Barna som deltok, fikk lære om det arktiske havmiljøet og om forurensningsproblematikken i olje- og gassvirksomheten i nordområdene.

Barna fikk også føle på kroppen hva det vil si å leve i sterk kulde.
– Vi demonstrerte hvorfor fettlaget til dyr i arktisk er så viktig ved å la barna holde ei hånd ned i ei bøtte med iskaldt vann. Etter et minutt med mye frysing, kunne barna dekke hånda si med smør. Smøret isolerer godt og nå var det ikke så kaldt å ha hånda si i bøtta med nullgradersvann, forteller forskningssjef Atle Fiskå ved IRIS.

Blåskjellblodprøver
Barna fikk også ta blodprøver av levende blåskjell, samt oppleve store strandkrabber med hjertesensorer.

– Sensorene fungerer som et overvåkingsverktøy som følger hjerterytmen til krabbene. Krabbene er svært sensitive for miljøforandringer, slik at vi kan overvåke små forandringer i biomiljøet. Dette er forskning vi for tiden holder på å utvikle. Barna syntes det var gøy å kle på seg hvite frakker og ta del i vår forskningsvirksomhet på IRIS, forteller Fiskå.  

Barna som deltok kom fra Norge, Sverige, Sør-Korea, Filippinene, Tsjekkia, Mosambik, Kenya, Gana, Colombia, Tyrkia, Skottland, Malaysia, Zambia, Marokko og Østerrike.

Solfangere på en regnværsdag
Energi var tema for gruppa som deltok på workshop med Norges Naturvernforbund. Tre jenter fra henholdsvis Storbritannia, Sør-Korea og Zambia lærte hvordan man kan ta i bruk solenergi ved å bygge modeller av solfangere.

– Vi hadde morsomme diskusjoner omkring sol og prinsipper om farger og refleksjon av stråler. Vi diskuterte drivhuseffekt og laget en modell som viste denne effekten, forteller Yngvild Lorentzen fra Norges Naturvernforbund. Sammen med Dag Arne Høystad holdt hun en workshop med barn fra Zambia, Sør-Korea, Storbritannia, Jamaica og Venezuela.

– Dessverre var det overskyet så vi fikk ikke testet solfangerne, men de står utstilt på Eco Village for de som ønsker å se, sier Lorentzen.

Det er stiftelsen Ung Agenda 21, som har hovedkontor i Stavanger, som er lokal arrangør sammen med FNs miljøprogram UNEP. Utstillinger og aktiviteter med ulike miljøbudskap vil være åpne for publikum.

Les mer på www.ua21.no/tunza


Tekst: Karen Anne Okstad