MENY

Tveterås inn i Matprogrammet

Professor Ragnar Tveterås ved Universitetet i Stavanger er valgt inn i Forskningsrådets programstyre for Norsk mat fra sjø og land.

Matprogrammet har ansvar for nærings- og forvaltningsrettet forskning i hele verdikjeden fra forbruker til primærproduksjon for landbruksbasert matproduksjon og sjømat. Programmet gir over 30 millioner kroner hvert år til innovativ forskning innen matsektoren.
Matprogrammets mål er blant annet å styrke innovasjon for økt konkurransedyktighet, verdiskaping og markedsorientering for norsk matproduksjon. Det skal også utvikle norsk matproduksjon slik at helse, kvalitet, etiske verdier, bærekraft og miljø blir godt ivaretatt. Et annet mål er å utnytte mulighetene for god synergi mellom de marine og de landbruksbaserte næringene.

Ragnar Tveterås er professor i industriell økonomi på det teknisk-vitenskapelige fakultet ved UiS. Han skal sitte i styret for Matprogrammet ut 2012.