MENY

UiA og UiS i strategisk samarbeid

- Kjemien stemmer og musklene er trent og klare til bruk, konstaterte UiS-rektor Aslaug Mikkelsen og UiA-rektor Torunn Lauvdal. 18. februar undertegnet de en strategisk samarbeidsavtale mellom de to universitetene.

Universitetene i Agder og Stavanger blir mer slagkraftige ved at de både vil bruke felles kunnskapsgrunnlag og hverandres komplementære spisskompetanse.

- Vi har funnet samarbeidsformer som er gode å være i, klare sammenfallende interesser og fellesnevnere mellom universitetene. Gjennom samarbeidet kan vi markere en større del av kunnskapsproduksjonen som er samlet i vår region, definert som et kunnskapsbelte fra Agder til Stavanger og kanskje lenger nordover, sa UiS-rektor Aslaug Mikkelsen.

Søsteruniversiteter

- Vi er søsteruniversiteter som identitetsmessig er like. Vi har også mange av de samme utfordringene som vi skal jobbe sammen om framover. Det viktigste er at vi må bli akseptert som likeverdige med andre universiteter også i økonomisk forstand, sa UiA-rektor Torunn Lauvdal.

Universitetene deler også felles høye ambisjoner ikke minst i forhold til sine regioner, som er og skal være langt framme kunnskapsmessig. Fornybar energi er ett slikt område - der institusjonene for øvrig alt arbeider sammen i et større nettverk under ledelse av Christian Michelsen Research i Bergen.

- I Stjernø-utvalget som utredet fremtidig høyere utdanning i Norge og la fra rapport i fjor, kjenner vi til at det på ett tidspunkt lå forslag om en tvangssammenslåing av UiS og UiA. Det kjempet vi i mot, men samarbeid og arbeidsdeling uten tvang er vi positive til. Samarbeidsavtalen vi undertegner i dag er et uttrykk for det, sa UiA-rektor Torunn Lauvdal før pennesplittene skrapet og champagnekorkene smalt.

Koblet til samfunns- og næringsliv

UiA og UiS er kjennetegnet av nært samarbeid med samfunns- og næringsliv – både i privat og offentlig sektor. Gjennom dette samarbeidet utvikles blant annet spisskompetanse, som øker evnen til verdiskapning på Sørvestlandet. Avtalen skal bidra til å skape innovasjon, utviklingssamarbeid og forskningsmiljøer av høy internasjonal standard.

UiA- og UiS-samarbeidet utnytter spesialiteter og komplementær kompetanse i institusjonene til beste for verdiskapningsevnen.

Avtalen mellom universitetene innebærer en formalisering av samarbeidet som er i dag, og er samtidig et springbrett for et mer forpliktende samarbeid på ulike områder i hele bredden av universitetenes virkefelt i undervisning og forskning. I dette ligger eksempelvis utvikling av fellesgrader og nye læringsarenaer.

Når det inngås forpliktende samarbeid mellom fagmiljøer ved de to institusjonene, vil det bli skrevet egne avtaler med nærmere definerte mål og forpliktelser, forankret i den strategiske rammeavtalen.

Aktuelle områder for samarbeid er:

· Fremragende undervisning (herunder universitetspedagogikk og bruk av IT for å skape nye læringsarenaer, samt undervisningsforskning)

· Energi og miljø

· Teknologi

· Humaniora og estetiske fag (herunder historie, spansk og andre språkfag, kunstfag og musikk)

· Lærerutdanning

· Samfunnsfag (herunder økonomi, ledelse, reiseliv, samfunnssikkerhet og katastrofer, region og innovasjon)

· Helse- og sosialfag

· Profesjonsdoktorgrad - forskerskoler

· Infrastruktur og internasjonalisering (herunder gjensidig bruk av utstyr/laboratorier, bistand til søknadsskriving, internasjonalt samarbeid m.m.)

Tekst: Tor Martin Lien, Universitetet i Agder.