MENY

UiS arrangerer konferanse om utfordringer i utdanningssektoren

Den europeiske EAIR-konferansen om den høyere utdanningssektorens utfordringer arrangeres ved UiS 5.-8. september 2012.

The European Higher Education Society (EAIR) er en uavhengig medlemsorganisasjon for forskere og administrativt personale innen høyere utdanning, etablert i 1989. Siden den gang har EAIR vokst og har nå over 500 medlemmer fra 50 ulike land over hele verden, inkludert Afrika, Syd-Amerika, Asia og Australasia. Et av målene for EAIR er å løfte frem god politikk og praksis knyttet til forskning og utdanning, ledelse og organisasjon i UH-sektoren.

EAIRs medlemmer arbeider i UH og andre høyere utdanningsinstitusjoner, hovedsakelig, men ikke utelukkende i Europa, både i universitetsadministrasjon og i akademiske institusjoner med særlige forskningsinteresser i temaer knyttet til ledelse, organisasjon og styring (samstyring) av sektorens institusjoner. EAIR har også klar relevans for den policyutvikling offentlige og politiske organer arbeider med for UH-sektoren.

Symposium
EAIR arrangerer et årlig symposium og publiserer også tidsskriftet «Tertiary Education and Management» (TEAM) og «Monograph Series Research, Policy and Practice in Higher Education». EAIR-sekretariatet holder til i Amsterdam.

I 2012 skal konferansen holdes ved Universitetet i Stavanger, og hovedvekten er lagt på UH-sektorens sosiale kontrakt. Planlegging og gjennomføring styres av en internasjonal programkomité, hvor også sentrale norske institusjoner deltar. Hvert år trekker konferansen mellom 250 og 500 deltakere, herunder en betydelig delegasjon fra Norge. Det er første gang siden EAIR ble dannet at denne konferansen holdes i Norge, og det beregnes om lag 300 deltakere på EAIR 2012 i Stavanger.

Professor Jan Erik Karlsen ved UiS er leder for konferansen.

Faglig opplegg
Overskriften for konferansen i 2012 er «The Social Contract of Higher Education». Hovedideen bak temavalget er å belyse de endringer som i dag og i den kommende generasjon vil sette preg på samstyringen (shared governance) av europeiske universiteter og høgskoler. Høyere utdanning opplever i dag et raskt endrende landskap. Demografiske trekk indikerer at sektoren ikke lenger kan forvente å bli en vekstsektor, kanskje unntatt i form av livslang læring. Offentlige reformer viser at høyere utdanningsinstitusjoner, liksom sykehus, må kunne møte kravene fra en modernisert, offentlig eiersektor. Samtidig er den rolle som forskning og vitenskap tildeles i det å skape et kunnskapssamfunn mer anerkjent enn tidligere. Disse endringene ses som eksogene i den forstand at de påvirker UH-institusjonene, men institusjonene kan ikke overse dem eller unngå dem. De må møtes offensivt.

Fem spørsmål
Dette krever svar fra UH-institusjonenes side på i hvert fall fem ulike spørsmål. Det første er knyttet til finansieringssystemer og kostnadseffektivitet¸ hvordan er det mulig å oppnå verdensklasse med begrensede ressurser? Det andre angår de menneskelige ressurser og jakten på talenter; studenter, lærere, forskere og de nye administratorer, hva gjør denne gruppen slagkraftig? Deretter må UH møte økende krav til det sektoren skal levere til samfunnets aktører og brukere. Det er økende konkurranse om forskningsmidler til å utvikle ny kunnskap og innsikt; vil denne konkurransen styrke eller svekke akademiske spissleveranser? Det fjerde spørsmålet kan virke provoserende på enkelte UH-institusjoner. Skal disse engasjere seg i både undervisning, forskning og verdiskapende aktiviteter på utsiden av sin egen ringmur? I økende grad har ulike samfunnsaktører posisjonert seg som nye og krevende interessenter. Kan UH-institusjoner utvikle en form for relasjons- og endringsledelse som ivaretar behov og interesser også hos eksterne interessenter? Det femte og siste av disse spørsmålene er om det fins noen slags beste praksis i organisasjon, ledelse og styring av sektorens institusjoner? Hvordan skal man komme rundt den sterke tendens til at man etterligner hverandre og dermed blir mer like, samtidig som man strever for å utvikle sin organisatoriske identitet og sitt særmerke? Trenger Europa mer diversifiserte UH-institusjoner, og hvordan skal vi i tilfelle oppnå dette?

Frister for innsending av bidrag:
Proposals: 27. januar 2012
Posters: 1. mai 2012

Les mer på EAIRs nettsider