MENY

UiS bak valgspill for NRK

Nå kan du prøve deg som ordfører i fire år. Får du innbyggerne dine til å trives?

Nettbasert Opplæringsplattform (NettOp) ved UiS har i samarbeid med NRK Rogaland laget et valgspill til NRKs valgsider på internett. Spillet har en humoristisk innfallsvinkel til det å drive en kommune, alt etter hvilket parti man velger å representere. Målgruppen er unge i alderen 12 år og oppover.

Spillet fungerer slik: Du er ordfører i kommunen Velgerøy, som har 20 000 innbyggere. Ved start har du 100 millioner kroner som fordeles på skole, vei, kultur, idrett og sykehjem, politikerlønn – og din egen hjertesak. Spillet går over fire år, og hvert år kan du fordele pengene på nytt. Det gjelder å bruke pengene slik at flest mulig av innbyggerne blir fornøyd, ellers forlater de kommunen. Følger du partiprogrammet, flytter de inn.

Ideen til spillet kom fra NRK Rogalands distriktsredaktør Turid Borgen, og journalist Ingvald Nordmark i NRK Rogaland har bidratt i den innholdsmessige utviklingen. NettOp har samarbeidet med utvikler Gunnar Garfors i NRK sentralt om den tekniske utviklingen.

Humor og læring
Borgen forteller at spillet er et supplement til NRKs ordinære valgdekning på nettet.

- Intensjonen vår har vært å lage et spill som kan øke interessen for valget og politikk generelt. Det skal være gøy å bruke, samtidig som en lærer noe. Målet er at også skolene bruker spillet som en del av valgopplæringen, sier Borgen.

NettOps utvikler, Petter Mordt, har vært prosjektleder. Spillmetodikk er en stadig mer utbredt metode i nettbaserte læremidler, og metoden og konseptet for spillet er aktuelt for NettOp å videreutvikle.

- Du må spille ut i fra partiets politikk, og dermed suger du til deg læring om partiprogrammene mens du blir underholdt. Dermed må du ta noen verdivalg og du får noen aha-opplevelser underveis. Siden spillet har high score-liste, er det også et konkurranseelement inne i bildet, forklarer Mordt.

Spill valgspillet